Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYMIERZA - Które jest wieczne.

Proszę wyjaśnić, o którym przymierzu jest mowa w liście do Żydów 13:20, "Bóg pokoju, który wywiódł od umarłych we krwi przymierza wiecznego, onego wielkiego Pasterza owiec. Pana naszego Jezusa."

Zdaje się, że ten co napisał to pytanie, nie rozumie Pisma. Jak tekst ten jest zacytowany wychodziłoby, że Jezus został wywiedziony od umarłych przez wieczne przymierze. W poprawnym znaczeniu tekst ten wraz z następującym wyraża taką myśl: "Bóg pokoju, który wywiódł od umarłych Onego wielkiego Pasterza owiec, przez krew przymierza wiecznego niech nas doskonałymi uczyni."

Myślą tego jest, iż przez krew przymierza wiecznego Bóg uczyni nas doskonałymi. Nie mówi: Przez krew przymierza wiecznego usprawiedliwia was od grzechów, ponieważ Apostoł pisze to do takich co już są usprawiedliwieni, do świętych i mówi takim, że ta sama moc co wywiodła naszego Pana od umarłych zdolna jest udoskonalić nas przez krew nowego przymierza, przez złożenie naszego życia i uczestniczenie z Panem w Jego śmierci.

KPiO 1909; ang: 168