Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYMIERZA - Dyskusje po podziale.

W badaniu o przymierzach, według objaśnień, jakie otrzymaliśmy z Strażnicy, znajdujemy pewne przedmioty, które zdają się czynie podział w zborze, kiedy wspominamy o Pośredniku. Czy uważałbyś za mądre, by nadal ba dać to, chociaż widzimy, że sprowadza podział, czy mamy zaniechać badania i przedsięwziąć cos innego?

Ja uważam przedmiot o przymierzach za bardzo właściwy do dyskutowania, i jeżeliby jakikolwiek regularnie uczęszczający brat z klasy był obecny, a miał pewne inne poglądy, to byłoby bardzo właściwe, aby dać mu sposobność do wy powiedzenia się, ale nie w tym znaczeniu aby on ustawicznie powtarzał i przeszkadzał klasie w każdym badaniu. Jeżeli on ma coś do mówienia, a jest zdolnym do powiedzenia tego w sposób, któryby był interesującym, dozwólcie mu, niech się wymówi:, albo wiem on ma prawo, jako członek klasy, aby był wysłuchany; ale- gdyby okazało się, że większość klasy nie jest łaskawa na jego przedstawienia i nie życzy sobie, aby on ustawicznie to przed stawiał, wtedy uważam, że powinno się poprosić danego brata, aby zaniechał ze swej strony pytania, mówiąc: Bracie, my daliśmy ci dobrą sposobność; klasa słyszała co ty masz do powiedzenia i nie życzy sobie, aby brać to pod dalszą rozwagę; przeto nie przeszkadzaj nam w naszym badaniu tego przedmiotu. I postąpiłbym nadal z lekcją i dyskutował sprawę w harmonii z życzeniem klasy. Jeśliby jednak klasa Jako całość życzyła sobie, aby zaniechać ten przedmiot, to radziłbym zastosować się do wskazówek klasy, rozumiejąc, że klasa ma decydujący głos w każdej sprawie.

KPiO 1910; ang: 176