Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYMIERZA - Co do Chrystusa pieczętującego Abrahamowe.

Czy krew Chrystusa pieczętuje albo czyni prawomocnym przymierze Abrahamowe?

Odpowiadamy, nie, nie czyni tego. Apostoł Paweł wyjaśnia, że przymierze Abrahamowe nie potrzebuje pieczętowania, z wyjątkiem tylko że Bóg sam je przypieczętował. Apostoł tłumaczy, że przymierze, w którym związana jest tylko jedna strona, nie potrzebuje pośrednika. Pierwotne, czyli Abrahamowe przymierze zobowiązywało tylko jedną stronę. Bóg nie powiedział: "Abrahamie, jeżeli zrobisz to, w taki a taki sposób, to Ja uczynię ci to a to". Gdyby tak rzecz się miała, to byłyby dwie strony w przymierzu i potrzebny byłby pośrednik, aby dopilnować żeby obie strony wypełniły warunki owej ugody. Ale przymierze Abrahamowe było bezwarunkowe. Bóg jedynie powiedział do Abrahama: "Abrahamie, powiem ci coś, zamierzam błogosławić wszystkie rodzaje ziemi. I powiem ci coś więcej. Zamierzam błogosławić je wszystkie przez twoje potomstwo". To wszystko, co w tym było. Zamiast pieczętować to, zamiast ratyfikować to krwią i przez pośrednika. Bóg jedynie powiedział: "Masz Moje słowo, że na pewno to uczynię; a na poparcie tego słowa daję ci przysięgę". Tak więc Apostoł powiada, że nie krwią, ani pośrednikiem umocnione zostało przymierze Abrahamowe, ale dwiema nieodmiennymi rzeczami, to jest Słowem Bożym i Boską przysięgą. I tak ono stoi do dziś.

Pierwszą częścią tego jest że wszystkie rodzaje ziemi będą błogosławione, a drugą, że wszyscy będą błogosławieni przez nasienie Abrahamowe. Nasieniem tym jak widzimy, przede wszystkim będzie klasa kościoła. Maluczkie Stadko, jako gwiazdy na niebie. Św. Paweł powiada (Gal. 3:29): "A jeśliście wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami przymierza obiecanego przez Boga." Jest też i cielesne nasienie Abrahamowe, reprezentowane przez świętych Starego Testamentu i tych, którzy potem przyjdą. Ci także będą przewodem błogosławienia świata przez nasienie Abrahamowe, tak duchowe, jak i cielesne. Wszystkie rodzaje ziemi będą jeszcze błogosławione.

KPiO 1911; ang: 191