Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYMIERZA - Czy Nowe Przymierze będzie błogosławić tylko Żydów?

Czy nie jest prawdopodobne, że tylko sami Żydzi będą błogosławieni Nowym Przymierzem, z tej racji, ze tylko oni sami znajdowali się pod przymierzem zakonu?

Apostoł mówi, że ono jest żydowi najprzód, a potem i grekowi. Inaczej mówiąc, Apostoł obrazowo wyraża, ze wszelkie błogosławieństwa rozpoczynają się od żydów. Bóg dał Żydom pierwszą sposobność także pod przymierzem Abrahamowym, gdyż Chrystus przyszedł do swoich, ale swoi Go nie przyjęli. Gdy rozchodzi się o błogosławieństwa Nowego Przymierza, Żydowi dana będzie najpierwsza sposobność i on będzie musiał zająć swoje stanowisko; lecz ostatecznie błogosławieństwa te dosięgną także wszystkie rodzaje ziemi.

Żydzi mogą przychodzić i mieć dział w Kościele, oraz ze starodawnymi Świętymi, mogą ogłaszać to chwalebne poselstwo innym narodom, rodzajom, ludom i językom, a do jakiego stopnia znajdują się w odpowiedniej postawie serca, w takiej też mierze wykorzystają te sposobności. One są dla żydów najprzód, a później także dla pogan. Pamiętamy co Apostoł powiedział: "Jeśli odrzucenie ich jest pojednaniem świata, cóż będzie przyjęcie ich, tylko ożycie od umarłych?" - całej ludzkości. - Rzym. 11:15.

KPiO 1908; ang: 165