Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYBYTEK - Dwie tablice zakonu.

Dlaczego i w jakim celu były dwie tablice zakonu?

Nie mamy, powiedziane, czemu, były dwie tablice, więc możemy tylko domyślać się. Moim domysłem jest, że dwie te tablice prawdopodobnie przedstawiały dwie części Boskiego zakonu; jedna stosuje się do nas a druga do naszych bliźnich. Jezus określił te dwie części zakonu. Pierwszą część, która była na pierwszej tablicy, określił słowami: "Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy i ze wszystkiej myśli twej, To jest największe i najpierwsze przykazanie." A drugie podobne jemu (w zgodzie z powyższym, w harmonii z tą samą zasadą) jest: "Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zakon i prorocy zawiśli." Pierwsze mówi nam o naszych obowiązkach względem Boga, drugie zaś, o naszych obowiązkach względem bliźnich i te przykazania były wypisane oddzielnie na dwóch tablicach. W taki więc sposób były dwie tablice.

KPiO 1916; ang: 703