Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYBYTEK - Ci co na Dziedzińcu są w łasce u Boga.

Czy może ktoś być w stanie Dziedzińca i nie być w łasce u Boga?

Dziedziniec przy Namiocie Zgromadzenia przedstawiał stan łaski u Boga. Sam zaś Przybytek przedstawiał Boską łaskę w jeszcze wyższym znaczeniu i stopniu.

W obecnym czasie Dziedziniec przedstawia stan tych wszystkich, co wierzą w Boga i zbliżają się coraz bliżej ku Niemu, aby Mu służyć. Tacy są w łasce u Boga z powodu ich ducha wierności który prowadzi ich do coraz większej znajomości Boga i do czynienia Jego woli.

Boską wolą względem tych co bywają powoływani w obecnym wieku jest aby stawili swe ciała ofiarą żywą, świętą i przyjemną Jemu, przez przypisanie im zasługi ich Orędownika - ich Odkupiciela. Jeżeli jednak po otrzymaniu zupełnej sposobności zastosowania się do Boskiej woli, oni odwrócą się i poświęcenia uczynić nie zechcą, to od tego czasu droga ich będzie cofaniem się, coraz dalszym odsuwaniem się od Boskiej łaski, aż z powrotem znajdą się w świecie. Nawet i wtedy Boskie zamysły względem takich są wspaniałomyślne, albowiem oni otrzymają dział z całą ludzkością w chwalebnych zarządzeniach nowego przymierza, w tysiącletnim panowaniu Chrystusa.

Ci co uczynią z Bogiem przymierze przy ofierze i przez to przejdą z Dziedzińca do Świątnicy, wchodzą do wyższej łaski z Bogiem, jako Jego dzieci i współdziedzice z Jezusem. Gdyby później tacy zatrzymali się i zaniedbali swej ofiary, to nie pozostawaliby w tej samej bliższej społeczności z Bogiem; lecz zostaliby ewentualnie wyprowadzeni na Dziedziniec. Tam byliby jeszcze w pewnej łasce u Boga, jako klasa Wielkiego Grona, chyba że w zupełności się odwrócili, a w takim razie działem ich byłaby wtóra śmierć.

KPiO 1911; ang: 696