Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYBYTEK - Oczyszczenie Świątnicy, Ołtarza itp.

Po opisaniu ofiar z cielca i kozła Pańskiego, czytamy w 3 Moj. 16:20: "Potem gdy odprawi oczyszczenie Świątnicy, namiotu zgromadzenia i ołtarza, ofiarować będzie kozła żywego." Co to przedstawia?

Określenie "Świątnicy" w tym miejscu znaczy Dziedziniec, namiot zgromadzenia zaś, oznacza właściwie Przybytek, czyli Świątnicę i Świątnicę Najświętszą. Gdy jest powiedziane, że krwią cielca i kozła kapłan dokonał oczyszczenia, pojednania, zadośćuczynienia za Dziedziniec i za Przybytek, to nie znaczy że za te miejsca, ale za osoby będące w tych stanach.

Na przykład, ci wszyscy, których nazywamy domownikami wiary, zaliczają się do stanu dziedzińca, niekiedy nazywanego także miejscem świętym; zaś wszyscy, którzy stanowią Królewskie Kapłaństwo, znajdują się w stanie Przybytku, w przedziale świętym lub najświętszym. Nasz Pan i niektórzy z Jego braci przeszli już do Świątnicy Najświętszej, a inni znajdują się jeszcze w Świątnicy, czyli w pierwszym przedziale Przybytku. Zdaje się więc, że po zaspokojeniu sprawiedliwości za wszystkich tych, (będących w stanie Dziedzińca i Przybytku), po zupełnym ofiarowaniu zasług Pana i po przyjęciu całej tej sprawy, nastąpi czynność z kozłem żywym.

Nauką tej figury zdaje się być, że ucierpienia Wielkiego Grona nie będą uznane prędzej, aż ofiara Małego Stadka będzie dopełniona. Chociaż Wielkie Grono miało udział w uciskach także i w przeszłości, to jednak ta szczególna czynność w zastosowaniu do tej klasy zdaje się nastąpi dopiero po przejściu Kościoła poza zasłonę. Musimy jednak dodać, drodzy przyjaciele, że ten zarys figury i proroctwa należy do przyszłości i jest mniej lub więcej niepewny aż się wypełni. Inaczej mówiąc, Bóg nie dał proroctw i figur aby na nich naprzód spekulować, lecz na to, abyśmy w słusznym czasie mogli je rozpoznać. Tak jak nasz Pan przy pierwszym przyjściu powiedział o Sobie, że gdyby ludzie byli spostrzegli wypełnianie się pewnych rzeczy, to poznaliby że wypełniało się to, co było napisane. Tak więc, gdy dojdziemy do rozpoczęcia się czasów ucisku, ci co będą naonczas żyć i widzieć Pańską działalność z klasą Wielkiego Grona, zobaczą coś co będzie im pomocne, - zobaczą może lepiej aniżeli wy i ja, możemy widzieć teraz. Ofiara kozła Pańskiego nie została jeszcze dokończona, a czynność z Wielkim Gronem jest czymś takim, co będzie miało miejsce po zabiciu kozła Pańskiego i po pokropieniu jego krwią.

KPiO 1910; ang: 689