Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYBYTEK - Względem pomazania Kapłanów.

Jak pogodzić objaśnienie podane w Cieniach Przybytku na stronie 41, że niżsi kapłani nie byli pomazani; gdy zaś w 2 Moj. 40:15, powiedziane jest że byli pomazani?

Na pozór wydaje się, jakby to Pismo tak uczyło. Myślą tego jest: W jednym okresie był tylko jeden najwyższy kapłan. Chrystus jest teraz Najwyższym Kapłanem, a myśmy niższym kapłaństwem, jednak przed Bogiem nie mamy żadnego stanowiska sami, a tylko w Chrystusie.

W 2 Moj. 40:15, mowa jest o pomazaniu synów Aarona, tak samo jak pomazany był Aaron; to znaczy, że gdy w swoim czasie (po śmierci Aarona) ktoś inny z jego synów miał zająć jego miejsce, wtedy mieli postąpić z nim tak jak z Aaronem.

KPiO 1905; ang: 689