Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRAWDA - Trzymana w niesprawiedliwości.

Czym jest trzymanie prawdy w niesprawiedliwości?

Rozumiałbym, że prawdę trzymać w niesprawiedliwości można w różny sposób. Bóg nie proponuje, aby prawda była trzymana przez kogokolwiek, oprócz tych, co są Jego poświęconym ludem. Jako czytamy: "światłości nastano sprawiedliwemu i radości tym co są prawego serca." Zatem prawda zamierzona jest tylko dla poświęconego ludu Bożego. "Tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się Go boją, a Przymierze Swoje oznajmia im." Może jednak trafić się że ktoś otrzymuje pewną miarę prawdy - nie zupełną prawdę, ale pewną miarę - i tę miarę prawdy może używać w sposób niewłaściwy. Na przykład, szatan ma pewną znajomość Boga i nadużywa tej znajomości. On wiedział nieco o królestwie Chrystusowym i użytej wiedzy na kuszenie Pana, aby obrał inną drogę. W taki sposób, szatan używał prawdy niesprawiedliwie, przewrotnie. Może tak wypaść, że niektórzy przyjąwszy nieco prawdy mogą stać się nieprzyjaciółmi prawdy, sługami grzechu i przeciwnikami prawdy.

Pamiętamy, że wzmianka jest o niektórych takich w Dziejach Apostolskich. Wspomniany jest Szymon czarnoksiężnik, który trzymał prawdę w niesprawiedliwości i nadużył posiadaną znajomość prawdy. Podobnie, możliwym jest dla kogokolwiek z nas utracić ducha prawdy a zatrzymać nieco litery prawdy i używać jej na szkodę sobie i drugim. To byłoby trzymaniem prawdy w niesprawiedliwości, czyli w niewłaściwy sposób.

KPiO 1911; ang: 719