Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRAWA ŻYCIOWE JEZUSA - Czy one są zastosowane do Kościoła?

Czy mamy rozumieć, ze nauczasz, iż prawa życiowe Jezusa są zastosowane do Kościoła?

W rzeczywistości tak! Jezus ma dwa prawa życiowe jako człowiek. On złożył swoje ziemskie życie, które nie było odjęte od Niego. On położył je w harmonii z Boskim urządzeniem: "Nawet aż do śmierci." To, które On położył, jeszcze należy do Niego.

Przypuśćmy, że ja położyłbym moją książkę tu na stole i pozostawiłbym ją na nim na pewien czas, książka nadal byłaby moją i ja miałbym zupełną wolność przyjść i wziąć swoją książkę znowu. Czy nie tak? Jezus nie stracił Swojego życia. On tylko położył je Sam dobrowolnie. "Mam prawo położyć je i wziąć znowu". Kiedy przyszedł czas Jego zmartwychwstania od umarłych, On otrzymał życie na wyższym poziomie, jako Syn Boży na Boskim poziomie. To była nagroda za położenie Jego życia. To był dar Boży dla Niego. To była nagroda za Jego posłuszeństwo aż do śmierci. On jeszcze ma prawo do ziemskiego życia, ale dane mu było Boskie życie w nagrodzie. Pomimo, że On ma to Boskie życie, ma także prawo do ziemskiego życia i On może rozporządzać nim jak Mu się podoba. Ono jest w ręku Boga. "Ojcze w ręce Twoje polecam ducha Mego." Czy On to zastosował do kogokolwiek? Nie! Jezus ma swoje ziemskie prawa jeszcze, jak również ma Boskie życie. On zamierzył dać Swoje ziemskie prawa na korzyść świata. To był cel Boży w tym zarządzeniu, aby On mógł dać te ziemskie prawa Adamowi i jego dzieciom. Lecz nie teraz, bo On wybiera teraz Kościół, Oblubienicę Barankową.

W odnoszeniu się zaś do innych, Jezus staje się "Poręczycielem" wszystkich nas, którzy przychodzimy do Ojca przez Niego. On jest takim dla wszystkich, którzy przedstawili swoje ciała "Ofiarą Żywą." On przyjmuje i przedstawia tych jako Swoich członków przez Swoją własną zasługę. Jest jednak różnica między zastosowaniem a daniem zasługi. Gdybyście prosili mnie o nieco pieniędzy, a ja poręczyłbym za was, to moglibyście przedstawić przekaz w banku i otrzymać pieniądze. Można powiedzieć, że tak uczyniono odnośnie zasługi Jezusa. On poręczył lub zastosował zasługę Swojej doskonałej zdolności dla nas, i tym sposobem możemy przedstawić samych siebie świętymi i przyjemnymi przed Bogiem.

KPiO 1912; ang: 445