Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRACA KOLPORTERSKA - Czy Wykłady Pisma Świętego są Brzaskiem Tysiąclecia?

Dostarczając książki zamówione przez pewną panią, wręczyłem te książki jej mężowi; podczas gdy ona poszła po pieniądze, mąż zapytał: "Czy książki te są czymś podobnym do Brzasku Tysiąclecia?." Odpowiedziałem: "To dzieło traktuje o chronologii itd." Odwróciłem jego myśl od przedmiotu, dostałem pieniądze i odszedłem. Po odejściu trochę się czułem źle, nie wiedząc czy postąpiłem we właściwy sposób.

Sądzę, że powinniśmy sobie uzmysłowić to, co trzeba przypuszczać. Moglibyśmy przypuszczać z pytania tego człowieka, że jest on uprzedzony do Brzasku Tysiąclecia i że jego uprzedzenie jest nieuzasadnione. Można powiedzieć, że uprzedzenie to wynika ze złego wytłumaczenia lub niezrozumienia Brzasku Tysiąclecia. Tak, więc nie byłoby to tym, co on myśli o Brzasku Tysiąclecia, przynajmniej o ile my wiemy. Dlatego sądzę, że bylibyśmy usprawiedliwieni postawić tę sprawę, jak to uczyniłeś.

KPiO 1906; ang: 131