Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

POZDROWIENIE - Specjalna instrukcja.

"I nikogo w drodze nie pozdrawiajcie." (Łuk. 10:4). Czemu taka instrukcja była dana owym siedemdziesięciu uczniom?

Pozdrawianie osób spotykanych w drodze jest ogólnym zwyczajem w Palestynie, nawet teraz. Ludzie rzadko kiedy miną się w drodze bez ceremonialnych pozdrowień i wzajemnej wymiany najnowszych wiadomości, co obecnie dokonywane jest telefonicznie, telegraficznie i przez gazety. Jezus wysyłał Swoich uczni w specjalnej misji i nie chciał aby oni tracili czas na ceremonialne pozdrawiania i rozmowy o zwykłych sprawach. Oni byli posłańcami Boskiego poselstwa. Nie mamy przypuszczać, że im nie wolno było pozdrawiać drugich skinieniem ręki lub krótkim pozdrowieniem słowami, lecz nie mieli oni przystawać w drodze i wchodzić w dłuższe rozmowy, jak to było w zwyczaju. Ich zadaniem było, aby obejść różne miasteczka i wioski, i ogłosić ludowi że królestwo niebieskie przybliżyło się; że Ten, o którym Mojżesz pisał, przyszedł. Tych siedemdziesięciu wyszło ze specjalnym poselstwem i do tego mieli zastosować się. "To jedno czynię" - każę Ewangelię - pisał Św. Paweł, w takim samym duchu. Obyśmy i my, jako naśladowcy Jezusa, mogli odczuwać i okazać takie przywiązanie do spraw królestwa! Mniej czasu spędzalibyśmy na czytaniu nowin i na plotkach.

KPiO 1916; ang: 618