Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

POTĘPIENIE - Czy Żydzi byli podwójnie potępieni?

Ponieważ w Adamie wszyscy byli potępieni, czy właściwie jest mówić, że Żydzi byli potępieni podwójnie, czy tez powinno się mówić, że ich niemożliwość uchowania zakonu była dodatkowym dowodem ich potępienia?

Właściwie jest określać tę sprawę tak, jak Słowo Boże ją określa, ponieważ sami nie wiele o tym wiemy. Apostoł wyraża się o zakonie że był specjalnym potępieniem dla żydów, a nam poganom mówi, że gdybyśmy weszli pod takie samo potępienie jak żydzi, to bylibyśmy pod podwójnym potępieniem, co oznacza że było coś dodatkowego w ich sprawie. On mówi: "Wy, którzy chcecie być pod zakonem, izali nie słuchacie zakonu?" Apostoł wykazuje, że każdy który nie zachował zakonu, był przez to potępiony i że cały naród był potępiony, ponieważ nie zachował zakonu.

Następnie wykazuje, że Żyd mógł uwolnić się od zakonu przez śmierć zakonowi, my zaś, którzyśmy poganami z urodzenia, musimy iść do Chrystusa, ponieważ byliśmy potępieni już w Adamie. My nie potrzebujemy umierać zakonowi, lecz każdy żyd musi wpierw zakonowi umrzeć, zanim może przejść do Chrystusa. Widzimy więc, że w pewnym znaczeniu tego słowa, żydzi znajdowali się, że tak powiemy, w ciaśniejszym kącie i trudniej im było przyjść do Chrystusa. W jaki to sposób? - W ten sposób: Cały rodzaj ludzki był potępiony w Adamie. Wszyscyśmy jednym rodzajem i wszyscyśmy grzesznikami, ten sam wyrok wydany na Ojca Adama, przeszedł na wszystkich. Lecz Żydom Bóg uczynił specjalną propozycję, mniej więcej taką: Proponuję uznać was za wybranych z pomiędzy wszystkich narodów ziemi; będziecie Mi ludem szczególnym, uczynię z wami specjalne przymierze i dam wam specjalnego pośrednika, Mojżesza. Jeżeli chcecie dostąpić tego przywileju, jako naród, to macie ku temu sposobność przez posłuszeństwo zakonowi. Za posłuszeństwo dam wam żywot wieczny, za nieposłuszeństwo zaś wy godzicie się, abym skazał was na śmierć.

Oni powiedzieli na to: "Niech się tak stanie", a ponieważ byli już pod jednym wyrokiem śmierci przez Adama, a teraz Bóg obrazowo podniósł ich z tego potępienia, w którym cały świat się znajdował i obrazowo, przez krew cielców i kozłów i popiół jałowicy On obrazowo postawił ich na nowym poziomie i dał im specjalny warunek i specjalne przymierze, a oni przyjmując to przymierze, zamienili w tym wszystkie swoje przyszłe prawa. Była to dla nich jakoby druga próba, którą oni obrali sobie zamiast przyszłej próby. Gdy więc nie zachowali zakonu, otrzymali tegoż potępienie.

Toteż Pismo Święte pokazuje, że Jezus umarł nie tylko za świat, lecz umarł szczególniejszą śmiercią za żydów; albowiem pewne zarysy Boskiego zakonu ciążące na Żydach spowodowały potrzebę szczególniejszej śmierci Chrystusa za nich, jako zapisano w zakonie: "Przeklęty każdy kto umarłby na drzewie." Przeto mówi Apostoł: "On stał się przekleństwem za nas" (za Żydów). Jezus nie potrzebował umrzeć na drzewie za pogan. W Boskim prawie nie było nic takiego względem Adama, aby Jezus potrzebował umrzeć na drzewie. Nie było więc potrzeby, aby Jezus był ukrzyżowanym za Adama, lecz było to potrzebne za Żydów, ponieważ takim było ono przekleństwo żydowskiego zakonu: "Przeklęty każdy, który wisi na drzewie." Toteż Św. Paweł powiedział: "Chrystus odkupił nas (Żydów) od przekleństwa zakonu, stawszy się przekleństwem za nas."

KPiO 1914; ang: 137