Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

POŚWIĘCENIE - O majątku i dzieciach.

Czy poświecona osoba ma przywilej zapisania jakiejś części poświęconej własności swoim dzieciom lub żonie?

Myślę, że jest obowiązkiem wszystkich rodziców troszczyć się o utrzymanie swoich rodzin. Na przykład, przypuśćmy, że macie pół tuzina dzieci, a niektóre z nich są małe, macie wobec nich obowiązek jako rodzice. Uznaliście za właściwe sprowadzić je na świat, więc macie pewną wobec nich odpowiedzialność, zwłaszcza w tej części ich życia, w której one nie są zdolne same się utrzymać. Jeżeli byłbym ojcem dzieci, uważałbym za właściwe pozostawić im część własności, jaką zgromadziłem lub zarządzałem. Nawet gdybym był pewien, że nie będzie to miało żadnej wartości po dziesięciu latach, uważałbym za właściwe aby odłożyć dla dzieci pewną część. Nie traktowałbym ich z tego samego punktu widzenia, jakbym sam siebie oceniał, ale traktowałbym ich z ich własnego punktu widzenia.

Nie rozumiem jednak, że to jest wszystko, co można powiedzieć o tym pytaniu. Jeżeli ojciec ma dużo pieniędzy, to czy ma uważać, że one należą do jego dzieci i że powinien te pieniądze między nie podzielić? To jest inna kwestia. Utrzymywanie tych którzy są zależni od nas, jest jedną rzeczą, a dysponowanie naszymi pieniędzmi to druga rzecz. Mamy zdać sprawozdanie przed Bogiem a nie przed naszymi dziećmi. Są to dwie odrębne sprawy. Bóg czyni nas odpowiedzialnymi za nasze dzieci w czasie kiedy one potrzebują naszej opieki i wymaga abyście je w jakiś sposób zaopatrzyli.

KPiO 1909; ang: 144