Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

POŚWIĘCENIE - Kiedy właściwe?

Czy poświęcenie jest właściwe w każdym czasie?

Zawsze jest właściwym poświęcać się. Przez cały czas wieków żydowskiego i ewangelicznego było dla ludzi właściwym poświęcać się. Weźcie dla ilustracji Abrahama. Nie była wystawiona nagroda Wysokiego Powołania dla tych, którzy poświęcali się w wieku żydowskim, ale Bóg da im odpowiednie wynagrodzenie.

Gdyby Małe Stadko, było już skompletowane, to jeszcze po wiedziałbym, oddajcie wszystko Bogu i czyńcie najlepiej jak tylko możecie, aby być Jego świętymi, dostąpić Jego miłosierdzia, bez względu na nagrodę. Bądźcie pewni, że Ten, który was po wołał, da wam właściwą nagrodę. Czyż Król tak wielki i bogaty da wam mamą nagrodę? Nie, nagroda Jego będzie w stosunku do Jego bogactwa i władzy królewskiej.

KPiO 1909; ang: 147