Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

POŚREDNIK - Dla owiec czy kozłów?

Powiedziano, że klasa owiec w Tysiącleciu nie będzie potrzebowała pośrednika, a tylko kozły.

Nie zgadzam się na takie postawienie sprawy. Pismo Święte oddaje cały świat pod Pośrednika. Włączone tu są wszystkie osoby, z wyjątkiem Ciała samego Pośrednika. Pośrednik stać ma pomiędzy nimi. Podczas całego Tysiąclecia wszyscy będą pod władzą Pośrednika. Świat nie będzie w społeczności z Bogiem aż dopiero na końcu Tysiąclecia. Świat będzie usprawiedliwiany przez czyny swoje i to istotnie. Natomiast Kościół znaj duje się w innymi stanie. Gdy tysiącletnie królestwo Chrystusowe zostanie ustanowione, Chrystus będzie miał do czynienia z wszystkimi ludźmi i będzie ich podnosił stopniowo, przez zmartwychwstanie i przez restytucję - aż doprowadzi ich do tego wszystkiego co miał Adam zanim zgrzeszył i dopiero w tym doskonałym stanie będą mogli być oddani Ojcu.

W ciągu Tysiąclecia Chrystus nie odda ich Ojcu, ponieważ Ojciec mianował Go aby był dla świata Sędzią, Królem i Pośrednikiem - wszystko ześrodkowuje się dokoła tego, albowiem Chrystus i Kościół to jedno. To będzie usprawiedliwieniem świata. Usprawiedliwienie znaczy uczynienie kogoś dobrym - sprawiedliwym. Czym był Adam na początku? Był on człowiekiem sprawiedliwym. Kiedy Adam zgrzeszył, stał się niesprawiedliwym, stał się niedoskonałym, upadłym. Usprawiedliwienie oznacza pod niesienie ze stanu upadku do stanu doskonałości, w którym wszyscy będą posłuszni. To właśnie uczyni Chrystus dla całego świata. Ludzie zostaną usprawiedliwieni - każdy stosownie do czynów swoich. Tak więc cały świat ludzkości przy końcu Tysiąclecia będzie w odpowiednim stanie, aby mógł być oddany Ojcu. Gdyby którykolwiek człowiek został oddany Ojcu teraz, byłoby to zniszczeniem dla każdego człowieka; ale kiedy Pośrednik pod niesie świat i odda go Ojcu w stanie doskonałym, ludzie już więcej nie będą potrzebowali Pośrednika, ponieważ będą w rzeczywistości sprawiedliwymi a nie tylko uważanymi za sprawiedliwych.

Widzicie więc, że w ciągu Tysiąclecia nie tylko kozły potrzebować będą pośrednika, ale także i owce. Bóg dlatego zrobił takie zarządzenie, ponieważ przewidział, że niektórzy ludzie z świata będą owcami. Klasą kozłów, która zostanie zniszczona, będą ci wszyscy, którzy nie skorzystają z tego zarządzenia. Zostaliśmy pouczeni, że świat, tak owce jak i kozły, nie będzie miał żadnej styczności z Ojcem w Tysiącleciu, aż dopiero przy końcu owego wieku, kiedy wszyscy zostaną oddani Ojcu.

KPiO 1909; ang: 465