Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

POŚREDNIK - Co do Chrystusa uwielbionego.

Na podstawie jakiego wyjątku Pisma Świętego twierdzicie, że uwielbiony Chrystus, mając wszelką władzę w Swych rękach, będzie "człowiekiem" Pośrednikiem?

Nie twierdzimy aby kiedykolwiek człowiek był pośrednikiem; twierdzimy, że Pośrednikiem jest Nowe Stworzenie, Chrystus uwielbiony i że Jezus jako człowiek nie mógłby być Pośrednikiem. Musiał On złożyć Swoje człowieczeństwo, jako ofiarę za grzech, zanim mógł mieć prawo do użycia Swej krwi, czyli zasługi, do zapieczętowania Nowego Przymierza, a bez tego zapieczętowania nie byłoby Nowego Przymierza, ani Pośrednika. Tak więc z konieczności Pośrednikiem musi być Pan zmartwychwstały. Tak samo Kościół w ciele nie jest Pośrednikiem Nowego Przymierza. Kiedy już Głowa jak i całe Ciało przejdą poza zasłonę, wówczas już na poziomie duchowym Kościół razem z Nim, będzie Pośrednikiem, ale oczywiście wszystka zasługa ześrodkowywać się będzie w Głowie. Tak samo, gdy patrzę na ciebie, na twoje oblicze to nie mówię do twoich rąk i nie patrzę na twoje stopy, ani do nich przemawiam, ani też tylko do twojej głowy bez ciała, lecz przemawiając do twojej głowy, równocześnie włączam całe ciało. Pan Jezus jest Głową i będzie mieć Ciało, które przygotowuje w ciągu wieku Ewangelii. Całe to Ciało będzie z Nim jako Pośrednik w ciągu Tysiąclecia, kiedy królestwo pośredniczę będzie u władzy. Nie może być dzieła pośredniczenia pomiędzy Bogiem i ludźmi dopóki nie zostanie skompletowane Ciało Chrystusowe i dopóki nie zacznie się pośredniczę królestwo. Trwać ono będzie przez całe tysiąc lat, a potem zakończy się, ponieważ wówczas Chrystus, nie wyłącznie Jezus Głowa, lecz także Kościół, Ciało Jego, przekaże królestwo Ojcu.

KPiO 1909; ang: 467