Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

POJEDNANIE - Co do jego zakończenia.

Kiedy kończy się Dzień Pojednania?

Dzień Pojednania według żydowskiego zakonu był dwudziestoczterogodzinnym dniem, powtarzanym każdego roku w tym figuralnym systemie. Pozafigurą tego Dnia Pojednania, według naszego zrozumienia, jest ten okres błogosławieństwa Bożego, który rozpoczął się z Panem naszym, Jezusem Chrystusem i Jego ofiarą. To było rozpoczęciem Dnia Pojednania, a to drugie ofiarowanie, ofiarowanie kozła, odbywa się w ciągu tego Dnia Pojednania. Innymi słowy, Kościół zaproszony jest do uczestniczenia z Chrystusem w Jego ofierze i ten wielki Dzień Pojednania wciąż trwa; dzieło pojednania nie jest jeszcze skończone.

Dzieło ofiarne Dnia Zadośćuczynienia wkrótce już, jak wierzymy, zostanie ukończone, to jest, kiedy ostatni członek wybranego Ciała Chrystusowego przejdzie poza zasłonę, to będzie końcem ofiarowania, ale nie będzie to końcem pojednania, ponieważ Dzień Pojednania nie tylko obejmuje dzień ofiary, lecz także dzień zastosowania tej ofiary do dzieła pobłogosławienia. Innymi słowy, całe tysiąc lat panowania Chrystusa także należy do dzieła pojednania, ponieważ sama konstrukcja słowa to wskazuje - pojednać. Tak więc ofiarowanie obecnego czasu ma na celu wytworzenie takiego pojednania a kiedy ofiary zakończą się i przedstawione zostaną Bogu, będą one podstawą do pojednania, lecz zajmie jeszcze całe tysiąc lat, aby zastosować to do świata i dla świata, aby mógł być pojednanym z Bogiem. Tak więc Dzień Pojednania we właściwym i zupełnym znaczeniu tego słowa, obejmuje tysiąc osiemset lat lub dłużej, i obecnie połowa tego dnia już przeminęła a ta druga połowa będzie bardzo miła.

KPiO 1911; ang: 26