Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PŁACZ - Wzdychanie - zgrzytanie.

Co znaczy: "Płacz i zgrzytanie zębów, Wzdychanie i zgrzytanie zębów" i czy można to zastosować do klasy Wielkiego Grona?

Zapewne, iż dosyć płaczu, wzdychania i zgrzytania zębami jest obecnie w krajach zburzonych wojną. Zawsze było dosyć płaczu, wzdychania i zgrzytania zębami. Nam wszystkim znany jest płacz i znane jest wzdychanie, lecz nie wszyscy przyzwyczajeni są do zgrzytania zębów. To oznacza rozpacz, zawód. "O, Boże! Nie mogę pojąć czemu to, a to uczyniłem." Oznacza to zawód, bardzo bolesny zawód i dodaje do obrazu płaczu i wzdychania. Widzieliśmy tego dużo. Jezus, opisując sprawy jakie miały być przy końcu tego wieku, nadmienił, że wiele klas dozna w tym czasie bolesnego zawodu. Jedną z tych będzie klasa ludzi obłudnych; nominalne kościoły przejdą przez to doświadczenie. Nauczeni w piśmie i Faryzeusze, którzy podczas pierwszej obecności Pana widzieli Jego czyny i słyszeli Jego słowa, a mimo to tak źle Go traktowali; gdy Pan okaże się w chwale i ci co Go przebodli ujrzą Go, zostaną wielce zasmuceni i zawiedzeni, będą płakać i wzdychać. Tak samo będzie z teraźniejszymi kościołami nominalnymi, które myślą że są dziedzicami wszystkich dobrych rzeczy Bożych. One również doznają wielkiego zawodu, gdy zobaczą, co Bóg w rzeczywistości uczyni. Z pewnością że wielu ludzi, którzy byli nader wielkimi w kołach religijnych, dozna wtedy bolesnego zawodu i wielu zgrzytać będzie zębami.

To jednak wcale nie oznacza piekielnego ognia ani wiecznych mąk. Co do onego człowieka, który nie miał na sobie szaty weselnej, gdy przyszedł Król aby oglądać gości i któremu rzekł: "Przyjacielu, jakoś tu wszedł nie mając szaty godowej?" Myślą zdaje się być, nie to że on wszedł bez szaty (ponieważ tylko mający szatę mogli wejść), ale że zdjął ją z siebie już po wejściu. Zatem znaczeniem pytania było: Czemuś ją zdjął? Weselna szata przedstawia zasługę Chrystusową, Jego przypisaną sprawiedliwość, w którą Chrystus zaopatrzą tych, co są Jego ludem. To też on człowiek zamilkł, czyli nie mógł dać odpowiedzi, ponieważ on miał szatę gdy wszedł, lecz zdjął ją później. Wszystko zależało od tej szaty, od początku, zatem ci co ją później zrzucają z siebie, nie mają już nic do dostania od Pana. "Zwiążcie mu ręce i nogi i wrzućcie go do ciemności zewnętrznych, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów", jest wyrokiem na takich.

Nie do piekła w ogień i męki - bo w ogniu nie byłoby ciemno. Zewnętrzna ciemność oznacza ciemność w jakiej świat znajduje się obecnie; ciemność, w której sami znajdowaliśmy się i z której wyszliśmy, gdy przyjęliśmy światło teraźniejszej prawdy, poświęciliśmy się i przyjęliśmy ducha świętego. Gdybyśmy światło to zarzucili to dostalibyśmy się z powrotem do zewnętrznej ciemności, w jakiej przed tym byliśmy i stalibyśmy się uczestnikami owego płaczu, wzdychania i zgrzytania zębów, w jakim znajdzie się świat. Po wojnie nastąpi symboliczne trzęsienie ziemi, następnie symboliczny ogień i będzie dużo płaczu, wzdychania i zgrzytania zębów - w owym wielkim ucisku. Wszyscy ludzie tego świata będą mieć dział w tym i doznają wiele zawodów. Ktokolwiek miał światło prawdy, a później je zarzucił, znajdzie się w tym wielkim ucisku.

Czy niektórzy ze świętych nie znajdą się tam również? Jeżeli znajdą się to nie będą uczestnikami owego płaczu, wzdychania i zgrzytania, ponieważ plan Boży będzie tak wyraźny przed ich oczami, że podnosić będą swe głowy i radować się iż wydarzenia te przyspieszą ich uwolnienie będące już jakoby we drzwiach. Zdaje się, iż wśród tego ucisku, członkowie Wielkiego Grona będą mieli ich ciała zniszczone.

KPiO 1916; ang: 732