Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PIECZĘTOWANIE - Duchem Świętym.

Kiedy bywamy zapieczętowani duchem świętym?

Myśl moja, jak ona wyrażona została w Wykładach Pisma Świętego, jest, że w chwili naszego poświęcenia, gdy ono przyjęte jest przez Pana, zostaliśmy spłodzeni z ducha świętego. Dzieło spłodzenia może postępować powoli, a stan zapieczętowanie rozpocząłby się wtedy, gdy zostaliśmy ożywieni, a stan ożywienia nastąpiłby w chwili gdy dochodzimy do harmonii z Boskimi zarządzeniami o tyle, że możemy widzieć, iż prawem tego nowego życia jest prawo miłości i dochodzimy do miejsca, gdzie w sercu naszym nie mamy nic przeciwko Bogu, braciom, bliźnim, ani nieprzyjaciołom, o ile ich mamy, czyli gdy możemy miłować Boga nade wszystko a bliźnich, tak, jak samych siebie.

Od tego czasu jesteśmy jakoby ożywieni nowym życiem i życie to zaczyna się przejawiać w tym co mówimy i czynimy. Według mojego wyrozumienia, pieczętowanie w znacznym stopniu równa się ożywieniu i ono nie jest dziełem momentalnym, ale stopniowym. Gdy serce twoje stało się czułym na sprawy Boże, duch święty zaczyna wyciskać na tobie podobieństwo charakteru Bożego; i to jest pieczętowaniem przez ducha świętego.

Jest to, że tak powiemy, wypalanie i tłoczenie, które staje się coraz silniejszym i trwa w tobie przez całe życie; nie masz się tego wyzbywać, ale dochodzić coraz bliżej do podobieństwa charakteru Bożego.

KPiO 1909; ang: 634