Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PASTERSKA PRACA - Nie dla braci.

Czy radziłbyś bratu i siostrze zaniechać Eureka Drama, i kolporterską pracę, aby zając się pracą pasterską i kolporterską?

Nie radzilibyśmy bratu tak postąpić z tego powodu, że w pracy pasterskiej nie ma nic odpowiedniego dla takiego brata do wykonywania. Brat widocznie ma błędne pojęcie w tej sprawie. Jedna przyczyna jest ta, że siostry mają więcej czasu podczas dnia niż bracia, którzy zwykle są zatrudnieni podczas dnia, a po drugie, bardzo wiele sióstr ma o wiele więcej taktu w zbliżaniu się do ludzi, niż mają bracia; nie koniecznie, że wszystkie siostry posiadają więcej taktu niż bracia, ale iż jest to sposobność dla nich do spełniania ich części pracy, i tym sposobem mogą nastręczać sposobności dla braci do dania mowy z rysunku, a następnie zapoczątkować klasę badania pierwszego Tomu. Nie myślimy, iż rozpoczęcie tej pracy będzie także jej końcem, bynajmniej. Rozpoczęcie będzie w rzeczywistości początkiem, lecz tylko początkiem.

Rozpoczniecie z listą nazwisk dostarczoną wam z Brooklynu, które nadchodzą od ludzi zainteresowanych Fotodramą, publicznymi wykładami i pracą kolporterską. To będzie początek; lecz moją myślą jest, że o ile Pan dozwoli na dokonanie pracy, jakiej spodziewamy się, iż będzie dokonana w następnych kilku latach, to być może, iż będzie to uderzeniem Jordanu i rozbudzi duże zainteresowanie w całym świecie; w rezultacie czego więcej ludzi będzie przychodzić na takie zebrania, oraz więcej nazwisk będzie napływać, tak, że z biegiem czasu, ten zarys pracy będzie się stale rozszerzać, nastręczając sposobności do określania rysunku planu Wieków i do otwierania nowych zebrań na badanie pierwszego tomu. Przypuszczam, iż to będzie częścią Boskiego wielkiego planu.

Moją radą dla owej siostry byłoby także, aby pozostawała w regularnej kolporterskiej pracy tak długo, jak Panu będzie się podobać błogosławić jej w owej pracy. To samo może oznaczać, aby brat trwał także w pracy Eureka Drama, jak dotąd. To zdaje się być najlepszym w teraźniejszym czasie a w przyszłości, jeśli Pan tak pokieruje, to może być ich przywilejem przystąpić do pracy pasterskiej albo też ich obecne pole pracy powiększy się.

KPiO 1916; ang: 527