Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PASTERSKA PRACA - Starsi nie są dyrektorami.

Czy siostry mogą rozpocząć pasterską pracę bez radzenia się starszych; i czy one mogą iść naprzód z pracą, chociaż jeden z starszych nie jest za tym?

Starsi nie mają nic do czynienia z Pasterską pracą. Starsi są starszymi i powinni doglądać pracy starszych. Pasterska praca jest dla Pastora i Pastor powinien jej doglądać. Listy z instrukcją odnoszącą się do tej pracy, nie zostały wysłane do kogokolwiek, wyjątek stanowią ci, którzy wskazali mi, że obrali mię abym był ich Pastorem; a ponieważ zaprosili mię abym był ich Pastorem, staram się pracę tę dla nich wykonywać. Jeśli listy zostały wysłane do kogokolwiek, kto nie ma tego życzenia, to proszę zwrócić je, a ja nie będę ich więcej trudzić. Lecz we wszystkich zgromadzeniach, gdzie jestem Pastorem, będę współpracował z siostrami, tak, jak będę uważał za najlepsze.

Widocznie, że sprzeciwiający się nie rozumie sprawy. W pracy tej nie ma nic takiego, co sprzeciwiałoby się starszym, a jeśli są jacy starsi, którzy nie mają dosyć pracy, to powinni postarać się o więcej. Jest pod dostatkiem pracy dla starszych i diakonów do sprawowania i oni powinni być pilnymi w wykonywaniu pracy im powierzonej przez Pana, lecz z siostrami jest inaczej, staramy się znaleźć coś dla nich do czynienia i radujemy się, że droga jest teraz otwarta. Jeśli którykolwiek ze starszych sprzeciwia się i wynajduje wady w tej pracy, to naszą radą byłoby aby w następnych wyborach taki starszy był pominięty. Każdy powinien się nauczyć aby doglądać swojej własnej sprawy, a nie wtrącać się do spraw kogoś drugiego. Praca będzie miała powodzenie, gdy każdy będzie doglądał swojego działu pracy. Gdyby ktokolwiek starał się powstrzymać pracę Pańską, to powinnością jest by tacy byli pominięci, albowiem klasie będzie się pogodzić lepiej bez nich. "Niech wszystko dzieje się przystojnie i według porządku."

KPiO 1916; ang: 525