Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PAMIĄTKOWĄ WIECZERZA - Dlaczego obchodzona?

Dlaczego obchodzicie tak zwaną Pamiątkę Wieczerzy Pańskiej?

Ponieważ jest to pamiątka śmierci naszego Pana. A gdy Apostoł powiedział: "To czyńcie, aż przyjdzie" rozumiemy, że wierni Pańscy mają pamiętać, iż śmierć Pana jest podstawą ich wiary i posłuszeństwa, i że ma ona nią być aż do czasu gdy zostaną przemienieni i staną się uczestnikami lepszych czy z Nim, przy pierwszym zmartwychwstaniu. W obchodzeniu tej Pamiątki nie mamy żadnego innego celu, oprócz tego poniżej przytoczonego.

Według naszego wyrozumienia, Wieczerza Pańska przedstawia nie tylko ciało i krew naszego Odkupiciela, ale także nasz udział z Nim; albowiem Apostoł powiedział: "Kielich błogosławieństwa ... iżali nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, iżali nie jest społecznością ciała Chrystusowego?" Inaczej mówiąc, Apostoł dowodzi, że ci co uczestniczą w społeczności pokazują, że oni są uczestnikami z Jezusem w Jego cierpieniach i w Jego śmierci. Należymy do tego samego Ciała. Przeto jest to częścią naszego obecnego zobowiązania, że mamy z Panem cierpieć teraz, abyśmy w przyszłości mogli z Nim królować.

KPiO 1911; ang: 486