Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ORDYNACJA - Z jakiego autorytetu.

Gdzie Towarzystwo otrzymało autorytet wysyłania kaznodziei?

Otrzymuje autorytet najpierw od Pana, który upoważnia wszystek lud Swój, przez udzielenie ducha św. Drugie, towarzystwo jest interesowną organizacją dla religijnej pracy w służeniu Panu, przez drukowanie książek, broszur, rysunków, itd. i przez wysyłanie swoich przedstawicieli do głoszenia - tak ustnie, jako też i przez książki. To jest jego jedyny interes. Czyni to samo, co Kościół w Antiochii uczynił, gdy wybrał Pawła Barnabasza do wykonywania misyjnej pracy, i uznał ich jako swoich przedstawicieli. Dz. Ap. 13:2-3.

Kiedy Paweł i Barnabasz wyruszyli, nie mówili, że oni głoszą w swoim imieniu. Mieli raczej iść i głosić w imieniu Pańskim; lecz w dodatku, oni mieli finansowe poparcie od zgromadzenia w Antiochii, tak, jak dzisiaj nasi przedstawiciele mają poparcie towarzystwa. Gdzie się udadzą, mogą powiedzieć: "Oto list, który udowadnia, że działamy z upoważnienia Towarzystwa". - I idą w imieniu Pańskim i Towarzystwa, które z upoważnienia Chrystusa wykonuje pracę ewangelizacyjną.

KPiO 1915; ang: 515