Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ORDYNACJA - Nie od ludzi.

Jeżeli tedy właściwym jest aby starsi i diakoni byli w ten sposób ordynowani przez zgromadzenie i jeżeli bez takiej ordynacji nie powinni podejmować żadnej regularnej służby, to co apostoł Paweł miał na myśli, gdy oświadczył, że on nie był Apostołem od ludzi ani przez ludzi, ale przez Pana Jezusa Chrystusa? - Gal. 1:1.

Żaden człowiek, ani żadne zgromadzenie nie jest kompetentne do naznaczania lub obrania kogoś na Apostoła. Jest to szczególniejszy urząd czyli funkcja, do której tylko i wyłącznię Sam Pan naznaczał; i to tylko dwunastu, a nie więcej. "Dwanaście Apostołów Barankowych" - św. Paweł zajął miejsce Judaasza, który stracił swoje apostolstwo (Obj. 21:14; Ps. 109:8; Dz. Ap. 1:20). W tej to sprawie kościół Anglikański, a także katolicki (Rzymski i Grecki) gwałcą zasady Słowa Bożego swoim twierdzeniem, że mogą czynić Apostolskich Biskupów - czyli biskupów posiadających apostolską władzę i autorytet.

Św. Paweł nie chciał abyśmy go rozumieli że on lekceważył ziemskie upoważnienia. To co on mówił, stosowało się tylko do apostolskiego urzędu. W innych usługach Apostoł uznawał upoważnienie od drugich; na przykład, zgromadzenie w Antiochii ordynowało Pawła i Barnabasza, a później Pawła i Sylę, aby byli przedstawicielami w niesieniu Ewangelii innym i niezawodnie ich kosztem. Kościół w Antiochii nie ordynował św. Pawła, aby był apostołem, ale aby był ich Misjonarzem i on przyjął tę ordynację i zdawał im raport jak wskazują zapiski w Dz. Ap. 14:26-28.

KPiO 1916; ang: 521