Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ORDYNACJA - Względem szkoły teologicznej.

Jaką szkolę teologiczna brat ukończył?

Jestem w szkole Chrystusowej i jeszcze jej nie ukończyłem. Teologię naszą otrzymujemy z Biblii. Niektórzy z naszych braci przyjęli teologię inną, od nauczycieli ludzkich, a po pewnym czasie dowiedzieli się, że tylko czas zmarnowali. Niektóre rzeczy przez nich nauczane były oparte na Piśmie Św., a inne były sekciarskie. Staramy się dowiadywać co Pismo Św. uczy. Jak apostoł Paweł pisał Tymoteuszowi, tak i my staramy się czynić: "Staraj się, abyś się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, któryby się nie zawstydził, i któryby dobrze rozbierał słowo prawdy." (2 Tym. 2:15).

Apostoł nie mówił Tymoteuszowi, żeby szedł do jakiejś szkoły teologicznej, i nie radzi mu która z nich byłaby najlepszą, ku zagmatwaniu jego pojęć. On tylko powiedział młodzieńcowi, żeby dobrze rozbierał Słowo Prawdy - i zauważył które części cytat odnoszą się do Izraela w ciele, a które do duchowego Izraela, które są ziemskie obietnice, należące do naturalnego człowieka a które są duchowe, należące do chrześcijanina; które należą do obecnego czasu, a które do przyszłości.

Niektórzy ukończyli teologiczne seminarium i w czasie ukończenia myśleli, że szkoła do której uczęszczali była najlepszą. Lecz gdy wstąpili do Szkoły Chrystusowej to dowiedzieli się, ze byłoby o wiele lepiej gdyby nigdy w seminarium nie byli; ponieważ wzięło im wiele miesięcy i lat aby zapomnieć te wszystkie niedokładności i błędne nauki, których się nauczyli.

KPiO 1915; ang: 518