Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OKUP - Dobrze sługo dobry, kiedy to może być zastosowane?

Pismo święte mówi "Dobrze sługo dobry i wierny, postąp wyżej." Czy to stosuje się do naszego obecnego przypisanego stanu, czy po zmartwychwstaniu?

Ja nie wiem, co pytający rozumie przez "przypisany stan". Nie mamy żadnego stanu przypisanego. Stan nasz jest rzeczywisty. Jesteśmy rzeczywiście synami Bożymi, albo też nimi nie jesteśmy. Sprawa przypisania, drodzy przyjaciele, nie rozciąga się na wszystko. Przypisanie czynione jest pomiędzy Ojcem a synem, wy zaś i ja nie mamy z tym nic do czynienia. Ponieważ przypisanie (sprawiedliwości) było uczynione na naszą korzyść, nie jesteśmy już dłużej traktowani jako grzesznicy, ale traktowani jesteśmy tak, jakbyśmy byli doskonałymi i dozwolone nam jest ofiarować nasze ziemskie życie i stać się nowym stworzeniem w Chrystusie. Lecz nowemu stworzeniu nie było nic przypisane. Nowe stworzenie jest nowym stworzeniem; przypisanie było uczynione staremu stworzeniu, aby przykryć jego niedoskonałości i zanim jeszcze Bóg nas przyjął, i uczynionym to było pomiędzy Ojcem i Synem.

KPiO 1916; ang: 576