Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OKUP - Znaczenie prawa do życia.

Co znaczy określenie "prawo do życia." Czy ludzkość kiedykolwiek będzie miała prawo do życia?

Różne umysły mogą przywiązywać różne znaczenie do słów "prawo do życia." Podajemy znaczenie następujące: Adam miał prawo do życia, gdy był posłusznym Bogu, ponieważ Bóg rozporządził, że gdy pozostanie doskonałym i w harmonii z Nim, może mieć żywot wieczny. Przeto Adam miał prawo do życia, pod Boskim zarządzeniem i obietnicą. Jezus również miał to Adamowe prawo do życia, ponieważ On był święty, niewinny, niepokalany, odłączony od grzeszników i grzechu nie zaznał. Przeto On miał takie samo prawo do życia jak miał Adam. Gdy więc Jezus dobrowolnie poświęcił Swoje prawo do życia na ziemi, aby czynić wolę Ojca za wszelką cenę, a nawet aż do śmierci. On dobrowolnie zgodził się, nie aby wydać Swe prawo do życia, ani aby się go wyrzec, ale aby to Jego prawo zostało chwilowo naruszone. On nie potrzebowałby dozwolić na naruszenie tego prawa. Sam powiedział, że mógłby prosić Ojca o dwanaście chórów anielskich aby Go broniły. Lecz On nie prosił o to; poznał wolę Bożą wyrażoną w proroctwach i w figurach Starego Testamentu, i rozkoszował się w czynieniu woli Bożej, a to obejmowało także dobrowolne złożenie życia, zezwolenie, aby ludzie odebrali Mu życie. Oni nie mogli odebrać Mu Jego prawa do życia, przeto chociaż uśmiercili Go w ciele, Ojciec wzbudził Go na duchowym poziomie i On miał prawo do życia na tym poziomie i wciąż jeszcze miał także prawo do życia w ciele. W jaki sposób? Ponieważ On tego prawa nie stracił. Pozwolił tylko aby ludzie Mu je nieprawnie zabrali.

Ono zawsze było Jego prawem do życia i gdy umierał, powiedział: "W ręce Twoje (Ojca) poruczam ducha Mego," Moje prawo do życia. Było to ziemskie prawo, które On poruczał Ojcu i ono znajduje się w rękach Ojca dotąd. To prawo ostatecznie przejdzie do ojca Adama i do całego jego rodu w Tysiącleciu.

KPiO 1916; ang: 574