Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OKUP - A ofiara za grzech.

Określ różnice pomiędzy Okupem a ofiarą za grzech?

Wyrażenie "Ofiara za grzech" stosuje się szczególnie do faktu, że rzecz, czyli życie, przedstawione zostało Bogu jako dar z powodu grzechu. Ofiara za grzech obejmuje w sobie myśl o okupie, lecz nie w znaczeniu zupełnym stanowczym. Jest ona ofiarą za grzech lecz nie koniecznie potrzebuje oznaczać ofiarę zupełną, zadowalającą; a jednak fakt, że ofiara jest przyjemna Bogu, dowodziłoby, że dana ofiara była zupełnym zadość uczynieniem.

Słowo Okup, jak ono używane jest w Nowym Testamencie, zawiera w sobie myśl nie tylko o ofierze za przestępstwo, ale ponadto wyłuszcza, że owa ofiara odpowiada zupełnie i akuratnie; ponieważ znaczenie słowa Okup, jak ono zastosowane jest do Jezusa, oznacza równoznaczną cenę.

KPiO 1916; ang: 669