Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OKUP - Określenie pojednania.

Jakie jest znaczenia wyrazu Pojednanie?

Wyraz Pojednanie, znaczy, uczynić jedno, przyprowadzić do harmonii osoby, lub rzeczy, które przedtem nie pozostawały ze sobą w zupełnej zgodzie. Stosując to do rodzaju ludzkiego ma znaczyć, że pierwszy człowiek Adam, a w nim cały rodzaj ludzki, okazał się nieposłusznym Boskim rozporządzeniom, a z tego powodu popadł w niełaskę u Boga i został potępiony.

To potępienie według Boskiego rozporządzenia ma być odjęte, a rodzaj ludzki ma być przyprowadzony znowu do zupełnej harmonii z Bogiem i ma być z Nim pojednany, jeżeli ktokolwiek zechce przyjąć Boskie warunki. Rozporządzenie, przez które to ma być przeprowadzone, my nazywamy: dzieło Pojednania, a dzieło to zostało rozpoczęte przez Pana naszego Jezusa Chrystusa przy Jego pierwszym przyjściu i postępuje dalej, aż zostanie uzupełnione podczas Wtórej Jego obecności. Słowem, dzieło Pojednania w całym znaczeniu rozpoczęło się od Kościoła i nie prędzej zostanie uzupełnione, aż dosięgnie wszystkich członków rodzaju ludzkiego, czyli będzie wszystkim dana możność korzystania z tych zasług, a ktokolwiek zechce przyjąć i okaże się posłusznym, będzie mógł powrócić do zupełnej harmonii z Bogiem.

KPiO 1916; ang: 567