Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Okup - Zapłacony

W Strażnicy (angielskiej) było powiedziane, ze okup nie jest w zupełności zapłacony, lecz będzie dopiero wtedy, gdy Kościół zostanie uwielbiony. Jest to dla mnie trudnym do zrozumienia, wiec proszę o wyjaśnienie.

Myślą tego zapytania zdaje się być: Kiedy dzieło Okupu zostało dokonane? Kiedy równoznaczna cena została spłacona? Trudno, lecz to co kiedyś mniemaliśmy nie było właściwym. Codziennie dochodzimy do coraz lepszego wyrozumienia co Biblia uczy. Nie robi jednak zasadniczej różnicy czy myśleliśmy, że plan Boży skończony był 1000 lat temu, czy też że on skończy się dopiero za tysiąc lat. Faktem jest, że plan Jego będzie wykonany i że on wykonuje się ku dobremu.

Gdyby cena okupu była już zapłacona, to od owej chwili Jezus ująłby władzę nad ludzkością tego świata, lecz On nie ujął tej władzy zaraz po Swej śmierci, nie ujął jej dotąd, bo naznaczony przez Boga czas na to jeszcze nie nadszedł. Jezus przyszedł przed czasem ujęcia władzy nad światem, aby w międzyczasie Kościół mógł być wybrany, a wielkie dzieło błogosławienia świata nie rozpocznie się prędzej, aż Kościół zostanie uzupełniony.

Różnica zdaje się zachodzi tylko w formie wyrażania się. O ile to tyczy się ofiary Pana naszego Jezusa, to Okup był złożony na Kalwarii, a nawet można powiedzieć że przy Jordanie, gdy Jezus poświęcił Samego Siebie Bogu. Ta chwila odpowiada figurze zabicia cielca, który był obrazem na człowieczeństwo naszego Pana. W chwili zabicia cielca, działalność Kapłana rozpoczynała się jako nowe stworzenie - on wchodził do Świątnicy itd. Podobnie Jezus, gdy ofiarował Samego Siebie przy Jordanie, natychmiast, jako pozafiguralny Najwyższy Kapłan, wszedł do Świątnicy, ofiarował pozafiguralne kadzidło na złotym ołtarzu, a później przeszedł poza drugą zasłonę (do nieba), aby się tam okazać za nami. Następnie zostaliśmy uprzywilejowani do przystąpienia do Ojca, lecz co się tyczy złożenia ceny Okupu, ona była złożona, dana do rąk Ojca, gdy Jezus poświęcił się na czynienie woli Ojca, gdy złożył Swe życie do rąk Ojca. Cała Jego przyszłość była w rękach Bożych i to co Bóg Mu naznaczył, było dopełnione na Kalwarii.

Dzieło jakie Ojciec powierzył Jezusowi, On dokonał; lecz dokonanie ofiary jest jednym dziełem a zastosowanie tejże ofiary drugim. Pan zastosował Swoją ofiarę najprzód za Kościół, gdy wstąpił na wysokość. To zastosowanie za Kościół i zesłanie ducha świętego nie nastąpiło prędzej, aż Jezus okazał się przed obliczem Bożym za nami i uczynił tam zastosowanie Swej ofiary w specjalny sposób. Dopiero potem Kościół otrzymał pewną korzyść. W słusznym czasie świat otrzyma swoją korzyść.

KPiO 1916; ang: 561