Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OJCOWIE ŚWIĘCI - Ich zmartwychwstanie.

Kiedy święci Starego Testamentu otrzymają swoje zmartwychwstanie?

Zmartwychwstanie im przynależne będzie jako pierwsze wśród świata - pierwsze z natury ziemskiej. Kościół dostąpi swego zmartwychwstania najpierw, jak ich Pan, na duchowym poziomie, do duchowych warunków; potem nastąpi druga część zbawienia, zbawienie dla świata; a święci Starego Testamentu będą pierwszymi w otrzymaniu tego błogosławieństwa zmartwychwstania na tym poziomie, i to będzie po ustanowieniu Królestwa, dlatego, że to Królestwo będzie tym, które ma błogosławić świat i podnosić go.

KPiO 1911; ang: 14