Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OFIARA ZA GRZECH - Początek jej i koniec w figurze.

Gdzie w figurze ofiara za grzech się zaczyna i gdzie się kończy?

Bydlę przeznaczone na ofiarę było przyprowadzone do drzwi Namiotu; lecz stało się ofiarą za grzech, gdy Najwyższy Kapłan włożył na nie ręce swoje i zabił je. Ofiara za grzech zwykle składała się z dwóch części - cieką i kozła. Zabicie cielca nie zakończyło ofiary za grzech; ponieważ w Boskim Planie i postanowieniu, Najwyższy Kapłan Jezus, miał ofiarować dwie ofiary: tak kozła Pańskiego, jak i pozafiguralnego cielca.

W figurze kozioł reprezentuje naśladowców Chrystusa, zaś cielec wyobraża samego Jezusa. Przeto w figurze ofiara za grzech nie była skończoną, dopóki kozioł nie był zabity. W ten sposób ofiara za grzechy była skończoną. Lecz wyrażenie i znaczenie ofiary za grzech ma jeszcze większe znaczenie. Ono zawiera także w figurze przedstawienie Bogu krwi tych bydląt, jak jest pokazane, że Najwyższy Kapłan najprzód wniósł do Świątnicy Najświętszej krew cielca, a następnie krew kozła Pańskiego i pokropił nią Ubłagalnię ku wschodowi. Gdy to zostało uczynione, ofiara za grzech skończyła się.

KPiO 1916; ang: 659