Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

NOWE STWORZENIE - Szata.

Czy ciało Nowego Stworzenia może grzeszyć?

Właściwym ciałem nowego stworzenia będzie ciało duchowe, otrzymane przy pierwszym zmartwychwstaniu. Zanim ono otrzyma to ciało. Nowe Stworzenie umieszczone jest jakoby na probacji w tym starym ludzkim ciele, aby w nim nabierało praktyki. Ono nie może doprowadzić tego starego ciała do punktu zupełnego posłuszeństwa, lecz może rozwinąć znaczną moc w zabiegach doprowadzenia jego słów, czynów i myśli do doskonałej zgody z duchem prawa Bożego - z duchem miłości.

Niezdolne przezwyciężyć wszystkiego Nowe Stworzenie musi okazać Wodzowi swego zbawienia, swoją wierność, przez usilne "bojowanie dobrego boju wiary."

Niedoskonałości ciała którym nowy umysł nie p wyzwala, są dziedzicznymi słabościami - wynikłymi z upadku Adamowego - przeto wszystkie są wybaczalne przez Odkupiciela, do którego trzeba apelować, jako do wielkiego Orędownika. Lecz każde przewinienie ciała liczy się nowemu stworzeniu, które jest właścicielem ciała i używa je. To nakłada na Nowe Stworzenie pokutę, modlitwę itp., które zarazem są największym błogosławieństwem dla niego. W jakiej mierze Nowe Stworzenie przyzwala, albo sympatyzuje z grzechem ciała, w takim stopniu ono zasługuje na chłostę, która będzie pomocną do wyrabiania jego charakteru. "Któryż jest syn którego by ojciec nie karał?"

Tylko Nowe Stworzenie otrzymuje szatę weselną, szatę Chrystusowej sprawiedliwości, na pokrycie jego niedoskonałego ciała. Szata ta przedstawia jego usprawiedliwienie, jako nowego stworzenia. Ona przedstawia go przed obliczem Bożym świętego, niewinnego i niepokalanego, przez zasługę Jezusa, jego Orędownika i Odkupiciela.

KPiO 1912; ang: 507