Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

NIEDZIELNE SZKOŁY - Czy siostry mają uczyć?

Czy siostry mogą być nauczycielkami w niedzielnych szkołach?

Zazwyczaj siostry są lepszymi nauczycielkami dla młodzieży niż bracia. W Piśmie świętym niema nic takiego, co zabraniałoby im uczyć w takich klasach. Apostoł powiedział: "Nie pozwalam niewieście uczyć ani władzy mieć nad mężem;" lecz słowa te stosują się szczególnie do Kościoła.

Co do właściwości szkół niedzielnych, to nie zmieniliśmy (innego zdania od tego, jakie wyrażone zostało w szóstym omie Wykładów Pisma Świętego.

Wciąż wierzymy, że Bóg trzyma chrześcijańskich rodziców odpowiedzialnymi za duchową edukację ich dzieci i że rodzice dostępują szczególniejszego błogosławieństwa gdy obowiązek ten wypełnią. Jeżeli niedzielne szkoły byłyby kiedykolwiek wskazane, to chyba tylko dla sierot, dla światowych, albo dla takich dzieci, które już były uczone w domu.

KPiO 1911; ang: 685