Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

META - Odnośnie Wielkiego Grona i Maluczkiego Stadka.

Czy jest różnica miedzy metą osiągniętą (dopiętą) przez wielkie grono, a metą dopiętą przez Maluczkie Stadko?

Maluczkie stadko nie tylko ofiarowało się być posłusznym wszelkim wymaganiom sprawiedliwości, ale zgodziło się czynić wolę Boża za wszelką cenę, bez względu czy sprawiedliwość tego wymaga lub nie. To co jesteś obowiązany ofiarować jest więcej aniżeli sprawiedliwość wymaga lub mogłaby wymagać. Podobnie rzecz się miała z Jezusem. Sprawiedliwość mogła od Niego wymagać, aby zachował Zakon, lecz nie mogła wymagać, ażeby złożył w ofierze Swoje życie. Bóg wymaga od każdego człowieka, ażeby zachowywał Jego przykazania, lecz nie wymaga od niego, ażeby stawił ciało swoje ofiarą żywą jest to raczej zaproszenie (powołanie).

Pan Bóg nikogo nie zaprasza do zachowywania Jego przykazań, lecz mówi, jeżeli je kto zachowa, to taki a taki będzie tego wynik. Tu jest Moje prawo. Bóg kładzie przed nami to prawo - przykazanie - abyśmy miłowali Pana Boga ze wszystkiego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił, a bliźniego, jak samego siebie. Lecz ktoś powie: My nie jesteśmy zdolni zachować przykazań. Prawda, że nie możemy zachować tak dalece, jak się to tyczy ciała, ale możemy je zachować w naszym umyśle i sercu. Jesteśmy obowiązani to czynić. Gdybyśmy tego nie zachowali, okazalibyśmy się niegodnymi żywota wiecznego. Tak musi być z Wielkim Gronem. Ono nie może nie wypełniać tego prawa Bożego. Ono zobowiązało się czynić więcej, lecz musi dojść do mety prawa miłości. To będzie prawem dla całego rodzaju ludzkiego w przyszłym wieku, do którego będzie obowiązany dojść. Jeżeli kto nie dojdzie do tego w ciągu tysiąca lat, to przy końcu tegoż okaże się niegodnym żywota wiecznego. Zatem, jak myślicie drodzy przyjaciele czy świat nie będzie się składał z dobrych i przyjemnych ludzi? Ja myślę, iż będą dobrymi. Gdy Jezus dokona tego dzieła, to zapewniam was, że cała ludzkość będzie doskonałym wyobrażeniem mocy i dobroci Bożej.

KPiO 1910; ang: 454