Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

MARIA - Dlaczego nie okazuje się jej więcej czci.

Dlaczego na zebraniach waszych, członkowie nie okazują więcej czci dla Marii, matki Jezusa? Dla niewiasty, którą Bóg tak wysoko zaszczycił.

Zdaje mi się, że nikt z wiernych Pańskich nie chciałby okazać braku czci dla Marii, matki Jezusa. Jeżeli kiedykolwiek nie okazywali, to popełniali wielki błąd. Mogło to się jednak zdarzyć, że nieświadomie niektórzy okazywali brak szacunku - nie ażeby chcieli to czynić, ale widząc naszych przyjaciół Katolików, jak czynią z Marii istotę prawie tak wielką jak jej Syn, przeto poddawali się naturalnemu odruchowi posuwania się w przeciwnym kierunku, mówiąc zapewne, że nie jest ona tak wielka, że nie była niepokalana itp. Tylko pod tym względem mógłbym przypuścić, że ktoś okazał brak odpowiedniego szacunku dla Marii, matki Jezusa. Wierzę, że wszyscy Chrześcijanie powinni wielce poważać Marię.

Wiem na pewno, że ja poważam ją wysoko. Myślę, że Bóg bardzo ją uczcił, a kogokolwiek Bóg uczcił, czy to był mężczyzna czy niewiasta, tego i ja chcę czcić. Dlatego w wypadku Marii cieszę się bardzo, że mogę ją czcić. Musiała ona być bardzo dobrą, szlachetną niewiastą, gdyż inaczej Pan nie użyłby jej. Jednak nie godzimy się z teorią katolików, którzy utrzymują, że Maria urodziła się niepokalana, bez grzechu. Gdyby tak było, byłaby ona doskonałą niewiastą.

Przypuszczam, że katolicy twierdzą tak, aby wytłumaczyć że Jezus urodził się doskonały. Zdaje im się, że matka Jezusa, musiała być doskonałą, aby urodzić doskonałego syna. Pod tym względem nie zwracają uwagi na zasady natury. Przede wszystkim nie mogła urodzić się doskonałą, ponieważ nie miała doskonałego ojca. Po drugie, nie mogła być niepokalana. W wypadku Jezusa, mógł On urodzić się doskonałym, ponieważ Ojciec Jego, Ten, od którego wyszło życie, był czysty. Tu mamy wyraźnie zakreślony przed umysłem naszym fakt, że ojciec jest życiodawcą a matka karmicielką życia. Wszystko co Maria musiała dokonać wobec naszego Pana, to dostarczyć potrzebnego pokarmu, aby mógł być podtrzymany i uradzony. To była część dzieła, na nią przypadająca, a Bóg wybrał do tego niewątpliwie dobrą niewiastę.

KPiO 1911; ang: 463