Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

MAŁŻEŃSTWO - Przystojne pomiędzy wszystkimi.

W obecnym, tak późnym okresie, co myślisz o zawieraniu małżeństw przez ludzi poświęconych? Mniemam, że odpowiedni artykuł na czasie w Strażnicy, traktujący o małżeństwie, zrobiłby dużo dobrego. Zdaje się, że wielu nie rozumie swego przywileju poświęcenia wszystkiego, chociaż tego jest tak mało.
Wielce oceniam artykuły Strażnicy, zwłaszcza ostatniej. Wyjaśnienia o wielkim gronie, i co znaczy zupełne poświęcenie pobudziły mnie do bardziej dokładnego zbadania samego siebie i do gorliwszych modłów, z zapytywaniem Pana, czy uczyniłem zupełne poświęcenie wszystkiego co posiadam i czy wiernie wykonuję wszystko co mi powierzono. Wasz w Panu.

Zgadzamy się w znacznym stopniu z przekonaniami twoimi, drogi bracie, że czas jest krótki że wszystkim poświęconym potrzebne są, wszystkie ich talenty i chwile na służbę Królowi, aby wykazać Mu swoją miłość i swoją wierność. Przyznajemy również, że wiele małżeństw okazało się niekorzystnymi duchowo. Nie wiemy jednak, aby wszystkie małżeństwa okazały się takimi.

W każdym razie nie mamy wyboru w tej sprawie. Słowo Pańskie wyraźnie powiada, że małżeństwo jest uczciwe (przystojne) pomiędzy wszystkimi. Dlatego nikt nie ma prawa zabraniać małżeństwa, czy to wprost czy pośrednio. Go najwyżej, przywilejem naszym może być zwracać uwagę na słowa ap. Pawła, tego natchnionego instruktora Kościoła, którego napomnienia były nam w wielu razach błogosławieństwem. Powiada on: "Kto żeni się lub wychodzi za mąż, dobrze czyni, lecz kto nie żeni się, lub nie wychodzi za mąż czyni lepiej."

Przeto z naszej strony pozostawiamy sprawę tę w rękach drogich przyjaciół, zadowalając się tylko wskazaniem na radę Apostoła, nie zapominając jednak, że mogą być wypadki, w których ta ogólna reguła nie mogłaby być zastosowana. Rzeczą każdego z wiernych Pańskich jest zadecydować w tej sprawie, zgodnie z swoim sądem i przekonaniem. "Nie sądźmy jeden drugiego, lecz baczmy aby nikt nie kładł kamienia obrażenia na drodze brata swego." - Rzym. 14:13.

KPiO 1910; ang: 460