Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

LUCYFER - Jego poprzednie zajęcie.

Czy jest jaka wskazówka w Piśmie Świętym, że Lucyfer otrzymał nadzór, lub został dozorcą stworzenia Boskiego na ziemi, czyli królestwa przy stworzeniu?

Odpowiedź - Nie wiemy o takim Piśmie, które wskazywałoby, że szatan otrzymał jurysdykcję lub autorytet nad ludzkością lub ziemią.

KPiO 1913; ang: 451