Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

LOGOS - Natura Logosa.

Jakim pismem moglibyśmy udowodnić, że Jezus nie miał Boskiej natury przed przyjściem w ludzkim ciele?

Odpowiadam, że dowód byłby po drugiej stronie. Jakim Pismem ktoś mógłby udowodnić, że Jezus miał Boską naturę zanim stał się człowiekiem? Odpowiadamy, że nie ma takich Pism, które udowadniałyby, że Jezus miał Boską naturę zanim przyszedł na świat w ludzkim ciele, ale sama logika udowadnia, że On Boskiej natury nie miał. Logika w tej sprawie mówi, że natura Boska jest najwyższą ze wszystkich natur, jest nieśmiertelna, nie może cierpieć, ani umrzeć; nie potrzebuje żadnego zasilenia, ani jakiegokolwiek podtrzymywania. Gdyby przeto Pan Jezus posiadał to, co jest przymiotem Boskiej natury, czyli nieśmiertelność, to nie mógłby umrzeć, a w takim razie po co przychodziłby na świat aby umierać, gdy to byłoby niemożliwym. Widzicie więc logikę tego rozumowania, że nie mógł On posiadać Boskiej natury, a w Piśmie Świętym nie ma nic takiego co wskazywałoby, że ją posiadał.

Wobec tego jest właściwą dla nas rzeczą rozumieć, że ta natura była dla Niego ona wielką nagrodą, daną Mu od Ojca, jak to Pismo święte wyraźnie powiada. Jezus Sam się uniżył, przyjął kształt niewolnika, stał się podobny ludziom, upokorzył się aż do śmierci krzyżowej i z tego powodu - Bóg wielce Go wywyższył. Gdyby Jezus posiadał naturę Boską przed przybyciem na świat, a natura Boska jest najwyższą ze wszystkich, to w jaki sposób Ojciec mógłby Go jeszcze bardziej wywyższyć, po Jego posłuszeństwie aż do śmierci? Byłoby to jedynie przywróceniem Go z powrotem do tego, czym był przedtem. Nie byłoby to żadnym wywyższeniem. A Pismo Święte wyraźnie powiada, że za Jego posłuszeństwo, Bóg Jezusa nader wywyższył i dał Mu imię, które jest ponad wszystkie inne imiona.

KPiO 1906; ang: 447