Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

KRÓLESTWO - "Perła bardzo kosztowna".

"Zasię podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi kupcowi, szukającemu pięknych pereł; który znalazłszy jedną perłę bardzo drogą, odszedł, sprzedawszy wszystko co miał i kupił ją." (Mat. 13:45-46). Co jest tą perłą?

Możemy z zupełną właściwością uważać tę perłę z przypowieści jako przedstawiającą Królestwo Boże. - Wszyscy posiadamy inteligencję lub coś innego, co możemy sprzedać lub wymienić lub oddać. Co wy oddajecie? Jakiego rodzaju wymianę robicie? Gdy byliśmy dziećmi, pouczano nas abyśmy wymieniali czas swój za wiedzę. Zaczęliśmy bardzo wcześnie wymieniać. Wymienialiśmy nasze godziny i minuty, naszą uwagę aby otrzymać instrukcje i wiedzę. W miarę jak wzrastaliśmy w lata, mówiliśmy sobie: "Teraz musimy zająć się jakimś interesem lub pracą"; i wzięliśmy się do pracy. Jedni jako piekarze, inni jako cieśle, jeszcze inni jako krawcowe lub modniarki, inne jako praczki, a każdy wymieniał swój czas za pieniądze. Jeden powiada: "Będę prawnikiem, zrobię pieniądze a patem będę mógł kupić sobie automobil, mój własny automobil". Jak widzicie, automobil zawsze idzie na pierwszym miejscu (śmiech na sali). - "A potem kupię sobie dom, stanę się wybitną osobą i będę miał dobre imię tak, że gdy wyjdę na spacer z rodziną, ludzie będą wskazywać na mnie i mówić: "Patrzcie, tam idzie pan ten a ten, o którym tak dobrze wszyscy mówią". Taki jest cel, który stawia przed sobą dużo ludzi. To jest dla nich perła jaką chcą kupić, dla której żyją i poświęcają dni, godziny i minuty, zabiegając o jej zdobycie, planując w jaki by sposób zrobić jak najwięcej pieniędzy.

Inni stawiają przed sobą inną perłę. Jeden powiada: "Chcę być wielkim lekarzem". Uczy się medycyny, pracuje ciężko aby zdobyć wykształcenie, spodziewając się, że zostanie najsławniejszymi chirurgiem w Ameryce. To jest jego ambicja. Dlatego spędza czas i energię aby osiągnąć to. Jeszcze inny powiada: "Chciałbym zostać wielkim muzykiem. Kocham muzykę najbardziej ze wszystkiego." Człowiek taki poświęca czas, energię i pieniądze na wyuczenie się muzyki. I tak z każdym człowiekiem. Każdy ma jakiś cel przed sobą, każdy dąży do jakiegoś ideału w życiu i pracuje aby go osiągnąć.

Dziecko powinno być zawczasu pouczane, aby wybrało sobie jakiś ideał w życiu. Stosownie do mądrości rodziców, ideał ten będzie mniej lub więcej wartościowy, mniej lub więcej właściwy. Każde dziecko powinno mieć przed sobą jakiś ideał godny zabiegów. Dzieci nie mający dobrych rodziców i nauczycieli, którzy wiedliby do je dobrego, nie dostępują odpowiednich błogosławieństw w życiu, albowiem umysł dziecka szuka i pragnie czegoś, o co mógłby starać się i zabiegać.

Młoda dziewczyna kilkunastoletnia może marzy: "Pragnęłabym zostać żoną jakiegoś wielkiego mówcy albo muzyka". Młodzieniec może mówić: "Chciałbym ożenić się z inteligentna i dobrze wychowaną panienką". W takich okolicznościach rodzice powinni w staranny sposób oddziaływać na umysły swoich dzieci, aby wpoić w nie odpowiedni, szlachetny ideał, ażeby dziecko wcześnie mogło cieszyć się błogosławieństwami życia.

Zanim przyszliśmy do Pana, mieliśmy różne takie ideały czy aspiracje przed sobą jedni mieli więcej, inni może mniej wartościowe ideały. Jakikolwiek ideał w życiu lepszy jest niż żaden. Osoba nie mająca żadnego ideału i nie zabiegająca o osiągnięcie jakiego szczególnego celu, nie robi tego, co jest dla niej najlepsze. Jednakowoż, gdy przychodzimy do Chrystusa, dowiadujemy się o dobrej nowinie, o Ewangelii; dowiadujemy się o wspaniałym Wysokim Powołaniu, które teraz jest otwarte i znajdujemy ideał największy ze wszystkich. Słyszeliśmy o tej "perle bardzo drogiej," o jej wielkiej wartości i oddajemy wszystko aby ją kupić. Wszystkie inne perły, jak zostanie doktorem, wielkim artystą, wielkim muzykiem lub modelką, panią domu lub czymś innym - wszystko to wydaje się nic nie znaczącą drobnostką w porównaniu do tej Perły, tak wielkiej, tak wspaniałej i tak bezcennej.

Co jest tą wielką Perłą, tym wielkim Wysokim Powołaniem? Tą Perłą, drodzy bracia jest Królestwo Boże, w którym wy i ja mamy zaofiarowane uczestnictwo. Czy jest dla nas możliwą rzeczą dostać taką perłę? Co to ma znaczyć? Oznacza to chwałę, cześć i nieśmiertelność, naturę Boską, zasiadanie z Chrystusem na Jego tronie. Nie otrzymujemy tylko cząstkę tych chwalebnych rzeczy; dostępujemy wszystkich albo nic. Wejść do Królestwa, znaczy mieć udział z Jezusem w błogosławieniu "wszystkich rodzajów ziemskich," a także we wszystkiej Jego chwale i zaszczytach w przyszłości. To jest ową Perłą bardzo drogą.

Pan nasz przedstawił to bardzo przekonywująco w przypowieści o kupcu szukającym pięknych pereł. Jak inni, tak i my, szukamy czegoś wartościowego, za co gotowiśmy wymienić nasz czas i wpływy. Gdy wreszcie ujrzymy tę jedną rzecz, najwyborniejszą ze wszystkich pereł, jesteśmy tak nią zachwyceni, że z największą chęcią gotowiśmy sprzedać wszystko, aby ją otrzymać. Powiadacie: "Oddam wszystko co posiadam, za tę Perłę". A Pan powiada: "Akurat tyle wymagane jest, aby tę Perłę otrzymać". Gdybyście powiedzieli, że chcecie trochę dla siebie zatrzymać, Pan odpowiedziałby: "W takim razie nie możesz jej mieć. Musisz za nią oddać wszystko co posiadasz". Jezus oddał za nią wszystko co posiadał, a On posiadał o wiele więcej niż ktokolwiek z nas. Dlatego musimy oddać za nią wszystko, co jest nasze, czy jest tego dużo, czy mało, według zapatrywań światowych. Otrzymujemy Perłę wartą więcej, aniżeli setki milionów dolarów, a wszystko to za marne kilka centów, że tak się wyrazimy! Nie macie wiele do oddania. Nikt z nas nie ma wiele. Ale Bóg nasz powiedział: "Ta wielka Perła jest do nabycia; ktokolwiek ocenia Ją, może ją mieć." Tak więc, bracia drodzy, mamy ten błogosławiony przywilej nabyć tę Perłę, jeżeli tylko chcemy.

KPiO 1915; ang: 427