Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

KRÓLESTWO - Wyrzucone dzieci Królestwa.

Proszę wyjaśnić Mateusza 8:12. Jak mogą dzieci królestwa być wyrzucone w ciemności zewnętrzne, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów, podczas gdy wielu ze wschodu i od zachodu i od południa siedzieć będzie z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie?

Odpowiadam, że Pan omawiał tu sprawę królestwa ziemskiego, z ziemskimi dziećmi królestwa; i mówił im, że ponieważ odrzucili Go, przyjdzie czas, że i oni będą odrzuceni. Pan Jezus tłumaczył im sprawy duchowe, ale nie starał się wytłumaczyć różnicy pomiędzy niebieskimi i ziemskimi częściami nowego królestwa. Nie było rzeczą właściwą, aby im to wyjaśnić. Nie byli oni jeszcze spłodzeni z ducha świętego i nie potrafili oceniać rzeczy duchowych, choćby im Jezus o nich mówił. Dlatego to, Pan nasz we wszystkich swoich naukach, w ciągu trzech i pół lat Swego posłannictwa nie starał się nauczać rzeczy duchowych. Nauczał ich jedynie rzeczy ziemskich. Rzeczy wyższe od ziemskich Pan określał w przypowieściach i niejasnych mowach. Powiedział też uczniom, mogącym przyjąć te poselstwa, że przyjdzie czas w przyszłości, po Jego wstąpieniu do Ojca, że duch święty zstąpi i te rzeczy im przypomni i da wyrozumieć - lecz tylko im a nie innym. Takim jak byli ci, do których Jezus mówił przy tej okazji i którzy Go odrzucali, nie było zamierzone aby wyraźnie zrozumieli ziemskie i niebieskie fazy królestwa.

Najlepiej dla nich było, gdy Pan przemawiał do nich według ich własnego poziomu myślenia, że: Abraham, Izaak, i Jakub będą w królestwie, nie mówiąc, czy na ziemskich lub też niebieskim poziomie. Z innych wyjątków Pisma Świętego wiemy, że siedzieć będą oni na poziomie ziemskim, ale Pan nie uważał za stosowne wyjaśniać im szczegółów tej sprawy, powiedział tylko, ci święci ojcowie będą w królestwie, oraz że inni, przyszedłszy, przekonają się, iż zamiast być towarzyszami Abrahama, Izaaka i Jakuba w królestwie, jak to mieli nadzieję będąc z narodu wybranego przez Boga, znajdą się odrzuceni. A kiedy przyszedł na nich płacz i zgrzytanie zębów? Odpowiadamy, że przeszli płacz i zgrzytanie zębów na końcu ich wieku. Ci, którzy odrzucili Pana, przekonali się, że wielki ucisk przyszedł na ich naród i to odpowiada bardzo dobrze tej części Pańskiego oświadczenia. W przyszłości, gdy przebudzą się z śmierci, przekonają się jak wielki popełnili błąd. Prorok mówi o nich, że patrzeć będą na Tego, którego przebodli i będą z tego powodu gorzko płakać.

KPiO 1906; ang: 421