Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

KOŚCIÓŁ - Względem pierwszej miłości.

Co znaczą słowa: "Żeś miłość twoją pierwszą opuścił?" - Obj. 2:4.

Słowa te, jak wiadomo, zastosowane zostały do pierwszego okresu Kościoła. Mniemamy więc, że one wskazują, iż za dni Jezusa, Apostołów i przez pewien czas w pierwszym stuleciu, w wiernych objawiała się znaczna miłość do Jezusa, do Boga i do wielkiego planu zbawienia, lecz stopniowo ta miłość i gorliwość malała, i w taki sposób oni opuścili pierwszą miłość. W ogólnym znaczeniu, można to zastosować do każdego. Znałem niektórych co z początku oceniali prawdę Bożą jako bardzo drogą i miłą, lecz gdy powstały przeciwności i prześladowania, zdawało im się, że to za drogo kosztuje i nie zrozumieli iż próby te miały okazać czy oni są godni tych rzeczy. Niektórzy z takich stracili tę pierwszą miłość i w stosunku do prawdy stali się letnimi.

Starajcie się więc abyście nie byli letnimi, ale jak najgorliwszymi. Niebieskie powołanie wymaga wszystkiej gorliwości i energii na jaką możemy się zdobyć. Im więcej rozpoznajemy piękność Boskiego planu i przywilej królowania z naszym: Odkupicielem, oraz jak mało ze swej strony możemy ofiarować, tym więcej powinniśmy oceniać ów przywilej, że możemy czynić wszystko co tylko ręce nasze znajdą do czynienia.

KPiO 1909; ang: 102