Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

JUBILEUSZ - Ziemia musiała obchodzić sabaty.

W drugim rozdziale w 2 tomie, Wykładów Pisma. Świętego, powiedziane jest, ze gdy Izraelici byli w niewoli, zmuszeni byli obchodzić sabaty, których nie obchodzili przedtem. Czemu te sabaty nazwane są jubileuszami w drugim tomie?

W drugim tomie wyjaśnione jest nie że żydzi byli zmuszeni obchodzić sabaty gdy znajdowali się w niewoli Babilońskiej ale że ziemia obchodzić miała swe sabaty gdy żydzi znajdowali się w Babilonie, Bóg tak powiedział (2 Kron. 36:20-21). Powiedziane, czyli nakazane było żydom, że w roku jubileuszowym ziemia miała odpoczywać. Jednak Żydzi, będąc samolubnymi, jak wszyscy inni, obawiali się, że gdyby ich ziemia odpoczywała przez jeden cały rok, to oni zubożeliby, nie mieliby czym opłacić swoich podatków itp. Przeto nie obchodzili tych jubileuszów, tak jak byli powinni. Być może, iż częściowo obchodzili dziewiętnaście jubileuszy, przed ich niewolą; lecz Bóg nie był z nich zadowolony. On powiedział: "Gdy mieszkaliście w tej ziemi, ziemia nie miała sposobności obchodzić swoich sabatów, ponieważ wy nie święciliście tak jak powinniście byli to czynić." Nie winimy w tym za bardzo żydów, bo wierzymy, że gdyby Bóg nałożył podobne przykazanie w Stanach Zjednoczonych lub w jakimkolwiek innym kraju, to mało kto stosowałby się do tego.

Według zakonu, rokiem sabatu był każdy siódmy rok. Powiedziano też ludowi, aby liczyli siedem razy po siedem lat, poczym następował rok pięćdziesiąty, czyli jubileusz. W taki sposób dwa sabaty schodziły się razem, z których jeden, rok pięćdziesiąty, był wielkim rokiem jubileuszowym. Żydzi zachowywali te sabaty może zaledwie w połowie tak jak powinni byli zachowywać, przeto Bóg zapędził ich do ziemi nieprzyjacielskiej, aby ich ziemia mogła wypełnić swe sabaty. Widocznie Bóg nie zamierzył aby żydzi właściwie zrozumieli te zarysy tyczące się czasów; albowiem oni nie rozumieją ich dotąd. Gdyby Boskim zamiarem było, aby żydzi wyrozumieli te zarysy, to oni niezawodnie zrozumieliby je. Wierzymy jednak, że te rzeczy, tyczące się czasów, zamierzone były głównie dla duchowego Izraela i że liczba 70 wyszczególniona była na to, aby wskazywała na czasy, w których Boskie błogosławieństwo ma spłynąć na Izraela, i na cały świat. Gdy czas ten nadejdzie, wtedy żydzi wyrozumieją znaczenie sabatów, ich niewoli, jak i wypełnienia się wszystkich innych rzeczy. Nam podana jest ta informacja z duchowego źródła, wyższego od tego, które poinformuje żydów i pozostałą ludzkość.

KPiO 1911; ang: 381