Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

JEZUS - Kiedy doskonałym?

W jakim okresie Swego życia Jezus był doskonałym człowiekiem?

On był zawsze doskonałym, lecz do doskonałości męskiej doszedł dopiero w trzydziestym roku Swego życia. Na samym początku był "początkiem stworzenia Bożego." (Obj. 3:13). Był bez grzechu, doskonałym na duchowym poziomie - następnym po Niebieskim Ojcu. Kiedy Sam się uniżył, zgodnie z Boskim Planem, w tym celu, aby stać się Odkupicielem człowieka i Odnowicielem, to nadal zachował Swoją doskonałość, Swoją bezgrzeszność. Gdy narodził się z panny, był "świętym, niewinnym, niepokalanym, odłączonym od grzeszników," był doskonałym "dziecięciem." W okresie Jego wzrostu, doskonałość Jego była zachowana - był On doskonałym chłopcem, doskonałym młodzieńcem i ostatecznie doskonałym mężczyzną. Jako czytamy: "Jezus, pomnażał się w mądrości, we wzroście i w łasce u Boga i u ludzi." (Łuk. 2:52).

KPiO 1912; ang: 377