Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

JEZUS - Czy zrodzonym był trzy razy?

Czy byłoby właściwym i prawdziwym mówić o Panu naszym Jezusie Chrystusie, że zrodzonym byt trzy razy? - Kol. 1:15; Łuk. 2:11; Obj. 1:5.

Nie widzę nic niewłaściwego w takim wyrażaniu się o naszym Panu. Słowo "zrodzenie" lub "narodzenie" jest dość elastyczne. Czy Pan Jezus był stworzonym? Tak! Stworzenie i zrodzenie mają prawie jedno i to samo znaczenie, w moim umyśle. Spłodzenie jest zapoczątkowaniem, czyli zarodkiem życia, a gdy ten zarodek dojdzie do swego uzupełnienia, następuje zrodzenie, czyli zupełne osiągnięcie życia. Jezus osiągnął życie jako "Jednorodzony" od, Ojca bardzo dawno temu, zaraz na początku. To było pierwszym zrodzeniem wspomnianym w tekście przytoczonym w pytaniu. Jezus przyszedł na świat jako niemowlę i o tym zrodzeniu mówi ten drugi tekst przytoczony. W końcu On przywrócony był do życia od umarłych, co wyrażone jest w trzecim tekście. Widzimy więc, że jest to prawdą we wszystkich trzech wypadkach, jak to było stawione w zapytaniu. W każdym zawarta jest ta sama myśl, chociaż wyrażona jest innymi słowami; i tylko w tym jest cała różnica.

KPiO 1912; ang: 374