Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

JEZUS - Jego prawo do życia.

Jeżeli przy Swoim poświęceniu Jezus złożył Swoje prawo do życia, to jak On mógł je jeszcze posiadać przy Swoim zmartwychwstaniu?

Tak się zdaje jakbyśmy nie mogli nauczyć się naszego języka właściwie; albo też jakbyśmy nauczyli się go w różnych szkołach i z różnych słowników, ponieważ wierni Pańscy, mając jedną i tę samą myśl, używają innych określeń tejże myśli. Zauważmy więc, co to znaczy złożyć swe prawo do życia.

Gdy przy Swoim poświęceniu Jezus powiedział: "Oto idę abym czynił wolę Twoją, o Boże" - to co On złożył? On złożył Swoja wolę, czyli wyrzekł się Swej woli. Co Jego wola obejmowała? Wszystko, cokolwiek mogłoby się Jemu przytrafić - Jego życie i wszelkie Jego prawa. Zatem gdy On oddał Bogu Swoją wolę, Swoje serce, to obejmowało wszystko. Czy więc nie pozostało Mu więcej praw do życia? On wciąż jeszcze był przy życiu i życie to miał dopiero złożyć, co też faktycznie uczynił, gdy na krzyżu zawołał: "Wykonało się" i skonał.

Tak więc przy Swoim poświęceniu Jezus nie złożył Swego życia w pewnym znaczeniu, lecz w innym znaczeniu złożył je; mianowicie w tym znaczeniu, że nie cofnie się od pełnienia woli Bożej - że bez względu jaką ta wola będzie, On zastosuje się do niej. Jednakowoż złożyć (lub położyć) coś jest jedną rzeczą, a zastosować to, drugą. Na przykład ja położyłem gdzieś mój kapelusz, lecz wcale to nie znaczy, że przestałem być właścicielem mego kapelusza, czy tak? Nie wiem wcale gdzie mój kapelusz obecnie znajduje się, lecz gdzieś zostawiłem, oddałem pod opiekę drugiego. Nie znaczy to jednak, że z kapeluszem tym nie będę już miał nic do czynienia; że od osoby, której go powierzyłem, nie mogę żądać zwrotu mego kapelusza. Złożyłem mój kapelusz, czyli oddałem go do rąk pewnej osoby, od, której mogę zażądać go z powrotem.

W podobny sposób nasz Pan złożył Swoje życie do rąk Ojca i oświadczył gotowość i chęć pełnić wolę Ojca w każdym szczególe i nie cofnąć się w niczym. Według woli Ojca, na Jezusa przyjść miały różne próby i doświadczenia, a w końcu śmierć na krzyżu. W tym wszystkim On okazał się wiernym., nie cofnął się w niczym, pozwolił aby życie Jego było wylane aż do końca; nie wynika jednak z tego, że On nie miał prawa do życia, że pozbył się życia. Złożyć coś, czyli powierzyć coś pieczy drugiego, nie jest jeszcze pozbyciem się danej rzeczy.

Przeto prawo do życia, które Jezus posiadał, i które poruczył Ojcu, nie było dla Niego stracone, ale należy do Niego nadal i On może je przekazać drugim. Gdyby Jezus nie miał prawa do życia (do przekazania go innym), gdyby go nie miał do swej dyspozycji, to nie mógłby być Zbawicielem świata, ponieważ to właśnie prawo do życia, które On złożył ofiarniczo, czyli dozwolił aby na Kalwarii było Mu odebrane przez złych ludzi, potrzebne jest światu i Jezus, jako On wielki Pośrednik między Bogiem a ludźmi, da ludzkości toż prawo do życia, pod warunkami nowego przymierza. Aby Chrystus mógł tego dokonać, czyli przywrócić prawo do życia, Bóg naznaczył, że On ma mieć królestwo, ma rządzić światem, pouczyć ludzi i doprowadzić ich do oceny tego, co On ma im do dania, tak, aby byli gotowymi przyjąć to na Jego warunkach.

KPiO 1911; ang: 372