Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

JEZUS - Człowiek i Pośrednik.

Ponieważ człowiek Chrystus Jezus dał Samego Siebie na okup za wszystkich, jak możemy mówić, że ten sam Jezus ma być pośrednikiem nowego przymierza?

Nie wiem, czy uchwyciłem główny punkt tego pytania. Pytający może ma na myśli: Jak Jezus może być okupem a także pośrednikiem? Jeżeli taką jest myśl zapytania, to odpowiedzią moją jest, że Jezus będzie także Królem, będzie też Kapłanem, Sędzią i Pośrednikiem, a w obecnym czasie jest także naszym Orędownikiem. On wypełnia wszystkie te urzędy. Podobnie w figuralnym dniu pojednania Jezus był figuralnie przedstawionym w cielcu, a jednocześnie przedstawionym był także w kapłanie, który zabił cielca. Możemy więc widzieć, drodzy przyjaciele, że niema dostatecznej podstawy do argumentu przeciwko tej prawdzie, że Jezus był okupem i pośrednikiem.

Myślą pytającego mogło także być: Jak ten sam Jezus, który był okupem., mógł być także pośrednikiem. Na to odpowiadam, że imię Jezus jest jednym z imion naszego Pana i stosuje się ono szczególnie do Jego cielesnego, czyli ziemskiego stanu. Jako człowiek, On był Jezusem, a jednak Pismo Święte stosuje to samo imię do naszego Pana w chwale; jak na przykład Aniołowie powiedzieli uczniom, gdy Pan wstąpił do nieba: "Ten Jezus, który w górę wzięty jest od was do nieba, tak przyjdzie jakoście Go widzieli idącego do nieba." On także powiedział o Kościele, że są to członki ciała Jezusowego, gdy do Saula z Tarsu rzekł: "Jam jest Jezus, którego ty prześladujesz."

KPiO 1911; ang: 368