Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

JEZUS - Naśladowanie Go.

W jakim znaczeniu naśladujemy Pana zanim dochodzimy do mety?

Wiemy, że w Piśmie Świętym są różne przypowieści wyrażające różne myśli, różne fazy Królestwa Niebieskiego. Jedna przypowieść przyrównywa królestwo niebieskie do jednej rzeczy, a druga do innej, tak jak na budynek można patrzeć z czterech różnych stron i każda strona przedstawia inny widok, a jednak jest to zawsze jeden i ten sam budynek. Podobnie te różne obrazy królestwa przedstawiają królestwo Boże, które w swoim czasie ma rządzić światem, ma usunąć grzech i podnieść ludzkość, lecz przedstawiają je z różnych punktów zapatrywania. Niekiedy pokazywany jest Kościół w jego obecnym stanie, a niekiedy w chwale itp., i w taki sposób zobrazowane są różne fazy owego królestwa. Tak samo rzecz się ma z tą kwestią. Jedno z obrazowych określeń naszego Pana było, że mamy kroczyć Jego śladami, czyli naśladować Go. On powiedział: "Jeżeli kto nie niesie krzyża swego i nie idzie za Mną (nie naśladuje Mnie), nie maże być uczniem Moim." Obrazowe to wyrażenie znaczy, że mamy chodzić Jego śladami, mamy Go naśladować. Dokąd jesteśmy grzesznikami, nie możemy w żaden sposób chodzić Jego śladami, bo żaden grzesznik nie jest zaproszonym, aby Go naśladował. On musi najprzód znaleźć się pod krwią pojednania i grzechy jego muszą być wpierw odpuszczone zanim w ogóle może stać się uczniem pańskim.

KPiO 1911; ang: 367