Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

JEZUS - Doskonałe Życie Ludzkie Bez Zakonu.

Czy i bez zachowania zakonu Jezus nie posiadał doskonałego życia ludzkiego i złączonych z tym praw i przywilejów, które złożył jako okup za to, co zginęło?

Nikt nie może mieć prawa do podwójnego życia i nikt nie może uczynić więcej, jak zachować zakon. Treścią zakonu, jak pamiętamy, jest: "Będziesz miłował Pana Boga twego z całej duszy, myśli i siły twej" i żaden z nas nie może uczynić więcej ponadto, z wyjątkiem tego, co Jezus uczynił przez dobrowolne złożenie Swego życia. Jako człowiek doskonały, Jezus posiadał doskonałe życie, lecz On miał być doświadczonym i Jego doświadczenia podczas trzech i pół lat po Jego chrzcie były dowodem, czyli wypróbowaniem Jego ślubu ofiarowania się na śmierć. On zachowywał zakon i składał w ofierze Swoje życie jednocześnie. Nasz rodzic Adam był doskonałym i miał prawo do życia, lecz potrzebował być doświadczonym. Zachowanie zakonu przez Jezusa dowiodło tylko, że On był człowiekiem doskonałym, a nie dawało Mu żadnych dodatkowych praw ponad prawa doskonałego człowieka.

KPiO 1909; ang: